jasna_ web-06

Mgr. Jasna Flamiková

Krédo: „Zůstat sama sebou“ a „S úsměvem jde všechno líp“
Povolání: ředitelka Nadace Veronica, koučka
Věk: 45 let

Politická příslušnost: Strana zelených (SZ)

Narodila jsem se v Brně. Zde jsem chodila na základní a střední školu. Po krátkém pobytu v Praze a Bratislavě jsem se vrátila do Brna, kde jsem vystudovala ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Vždy jsem se stavěla za věci, které dávají smysl. Je pro mě důležité pomáhat formovat a posilovat občanskou společnost, ať již v roli ředitelky nadace nebo zastupitelky. Ještě na střední škole jsem se zapojila do Hnutí Brontosaurus. Vedla jsem tábory a víkendovky, na kterých jsme pomáhali v lesích a v chráněných územích, nebo jsem organizovala klubové pořady.

Později na mateřské jsem začala působit v občanském sdružení Masarykova čtvrť. Zde jsme připomínkovali řadu projektů s rozpočtem mnoha desítek miliónů, a navrhovali lepší a často levnější řešení. Na druhé straně jsme upozorňovali na místa, která zůstávala bez řádově menších investic v zanedbaném stavu (dětská pískoviště, veřejná zeleň).

Po mateřské jsem začala pracovat jako první ředitelka Nadace Veronica, kterou jsem přeměňovala v profesionální organizaci. Začala jsem organizovat benefiční aukce uměleckých děl ve prospěch ochrany přírody, iniciovala jsem a rozjížděla obchody Nadace Veronica, které prodávají darované věci. Z jejich výtěžku nadace pomáhá organizacím a školám v Brně financovat ekologické a komunitní aktivity. Ročně z jejich výtěžku rozdělíme okolo půl milionu korun na desítky projektů.

Od roku 2002 jsem členkou Strany zelených. V letech 2006 – 2010 jsem působila jako zastupitelka města Brna, od roku 2006 jsem zastupitelkou MČ Brno střed. V rámci MČ Brno střed dlouhodobě prosazuji body týkající se transparentnosti městské části, zveřejňování materiálů, řešení neplatičů nájemného, ochrany zeleně a další.

Jako zastupitelka MČ Brno střed jsem se seznámila s problematikou hazardu. Byla jsem jedna z prvních, kdo začal na tento problém veřejně upozorňovat. Na podporu omezování a zákazu hazardu jsem zorganizovala celostátní petici proti hazardu, která pomohla celý problém medializovat a posunout.

Ráda čtu, vášnivě ráda fotografuji, jezdím na kole, chodím na houby. V roce 2010 jsem poprvé vyrazila na cestu do Santiaga de Compostela. Každý rok ujdeme okolo 250 km, v cíli budeme za dva roky. Věnuji se osobnímu rozvoji, studovala jsem muzikoterapii na UP v Olomouci, koučování jednotlivce a koučování skupiny, absolvovala jsem dlouhodobý program Moudrého podnikání žen.

Čemu se v komunální politice chci věnovat:

Nadále budu prosazovat transparentnost a otevřenost radnice, podporu spolkového života, neziskového sektoru a komunit, podporu cyklodopravy.

Kontakt

Mail: jasna.flamikova@veronica.cz
tel: +420 775120616