Bc. Barbora Benčíková

Povolání: historička umění
Věk: 25 let
Stav: svobodná

Politická příslušnost: bez PP

Jmenuji se Barbora Benčíková, narodila jsem se 25. května 1993 a v Brně-středu žiji celý svůj život. Mám vystudované Dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde jsem se zaměřovala na meziválečnou a poválečnou architekturu a všechny mé práce byly vždy spojeny s architekturou Brna. Postupně jsem v Brně začala organizovat různé architektonické procházky. Při procházkách využívám Brněnský architektonický manuál, pro jehož druhé vydání jsem dělala odborné rešerše a v současnosti spolupracuji i na jeho dalším díle o brněnské poválečné architektuře. Po studiích jsem se začala věnovat i možnostem plánování veřejného prostoru z pohledu genderového mainstreamingu, který se zaměřuje na specifické potřeby mužů a žen. V současné době jsem zaměstnaná v Muzeu města Brna, kde vykonávám pozici památkáře.

Čemu se v komunální politice chci věnovat

Mojí ambicí je zejména ochrana kulturního dědictví a potřebné konzistentní zkvalitňování veřejného prostoru. Rekonstrukce ulic, objektů nebo parků v majetku města by měla vždy probíhat za spolupráce s odborníky. Přestože některé domy nejsou památkově chráněné, navázání užší spolupráce s Památkovým ústavem a Ministerstvem kultury ČR a poradenství ze strany odborníků, může přístup k rekonstrukcím výrazně ovlivnit. Časem by tento přístup mohl mít i vliv na jejich zapsání na seznam památkově chráněných objektů.

Co se týká otázky veřejného prostoru, je nutné si položit otázku, komu veřejný prostor patří, kdo a jak ho nejvíce využívá. Pro vypracování komplexní metodiky tato data chybí. Nicméně začít se dá i od malých zásahů v městském detailu, které mohou mít velký dopad na kvalitu života ve městě. Ráda bych se zaměřila na oblasti pěšího pohybu s přihlédnutím k potřebám osob se stíženými pohybovými možnostmi. V prvé řadě by šlo o identifikaci hlavních překážek a nedostatků a jejich následné odstranění.

Jako nedílnou součást zkvalitňování veřejného prostranství vnímám i redukci nadbytečného osvětlení. Určitá míra světelného smogu je součástí každého většího města a těžko ji dokážeme zcela odstranit. Jde mi zejména o zbytečně osvětlené domy, kašny nebo sochy. Kvalita veřejného prostranství je také spojená s všudypřítomnou reklamou a jejími projevy. Střed Brna je plný nevkusné reklamy, která ničí vizuální vzhled domů a narušuje jejich architektonickou formu. Zajímají mě možnosti regulace jejího množství a způsobu, jakým je v centru města realizovaná.