PhDr. Marika Kupková, Ph.D.

Povolání: kurátorka, kulturní manažerka
Věk: 45 let
Stav: vdaná, 1 dítě

Politická příslušnost: Strana zelených (SZ)

Brno se stalo mým “doma” od vysokoškolských studií. Po jejich ukončení jsem neodešla do Prahy nebo do zahraničí jako mnoho mých přátel a kolegů. Brno je totiž skvělým místem pro život, pro profesní realizaci. Uchovává si mezilidskou blízkost, a současně nabízí dostatek příležitostí k osobnímu růstu. Navíc má jedinečný smysl pro humor a sebeironii.

Působím dlouhodobě v oblasti kultury, která je mým zaměstnáním i největším zájmem. Pracuji jako kurátorka současného umění a jsem umělecká ředitelka festivalu krátkého filmu Brno 16, obojí pod hlavičkou městské příspěvkovky TIC Brno. V rozmezí let 2006-2014 jsem byla členkou dnes už zaniklého občanského sdružení S.P.K.H., které se zaměřovalo na témata spojená s uměním ve veřejném prostoru, na environmentalistiku a urbanismus. Od roku 2010 také přednáším na oboru Teorie interaktivních médií na FFMU, kde vedu přednášky z historie filmu a nových médií.

Jsem dlouhodobou sympatizantkou a voličkou Strany zelených, do níž jsem po posledních parlamentních volbách v roce 2017 vstoupila.  Důvodem tohoto rozhodnutí byl nesouhlas se současným politickým vývojem v České republice, přesvědčení o nezbytnosti aktivního zapojení se do politického života a ztotožnění se s aktivitami a programovými záměry této politické strany. Zelení jsou otevřená politická platforma s demokratickým fungováním, a to v míře, která u jiných nepřipadá v úvahu. Tato strana prošla a přežila složitý vývoj, aniž by ztratila kontinuitu a věrohodnost.

Zaměřuji se na témata veřejného prostoru, architektury a urbanismu. Chci prosadit zavedení povinných příspěvků na výtvarné realizace z nákladů na veřejnou výstavbu nebo rekonstrukce, dále založení stipendijních podpor pro výtvarné, literární a divadelní umělce z komunálních rozpočtů či důslednější kultivaci veřejného prostoru. Kultura je ale velmi široký společenský fenomén. Je to právě kultura a umění, které určují kvalitu veřejného prostoru, posilují občanskou odpovědnost, budují společenské vztahy i zájem o město, v němž žijeme.

Kontakt:

Mail: marika.kupko@gmail.com

Tel: +420 728 368 644