Mgr. Miroslav Knob

Povolání: právník
Věk: 29 let
Stav: ženatý

Politická příslušnost: Strana zelených (SZ)

Původem jsem z nedalekého Vyškova, avšak od dob mých vysokoškolských studií se Brno stalo mým domovem. Jsem absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době studuji doktorát na katedře Ústavního práva a politologie. Už jako student jsem prošel stážemi na Úřadu ombudsmana a na Ústavním soudě. Působil jsem také v akademickém spolku Centrum pro lidská práva a demokratizaci.

Po ukončení magisterského studia jsem začal pracovat jako právník na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde jsem se zabýval dohledem nad zadáváním veřejných zakázek. Poslední tři roky jsem zde vedl jedno z oddělení, které má na starost kontrolu zadávání veřejných zakázek v České republice. Před nedávnem jsem státní službu opustil a nyní veřejné zakázky zadávám.

V komunální politice bych rád nabídl svoji zkušenost s právem veřejných zakázek a s veřejným investováním. Mým cílem je městská část zadávající všechny druhy veřejných zakázek v kvalitně připravených zadávacích řízeních, transparentně, nediskriminačně a tak, aby k nim měl přístup co nejširší okruh potenciálních dodavatelů. Kvalitně připravené veřejné zakázky totiž vedou ke kvalitním veřejným investicím.