Jak Zelení proměňovali centrální městskou část

 

Projednávání projektů a komunikace s veřejností

Zelení začali chystané projekty důsledně projednávat s veřejností. To má velký význam pro zlepšení kvality projektů – místní lidé jsou znalci veřejného prostoru, ve kterém se každý den pohybují a dobře vědí, co v místě funguje či nefunguje. Lidé se díky tomu stávají spolutvůrci veřejného prostoru, který pak přijímají snáze za svůj. Důležité je i to, že při veřejném projednání vidí, že ne vždy to, co chtějí oni, by si přál i jejich soused, že na řešenou věc existují různé názory. Veřejná projednání tak rozvíjí demokracii a pochopení veřejného prostoru jako místa, které využívají skupiny obyvatel s různými nároky a potřebami (malé děti, senioři, handicapovaní, pejskaři atd.).

Nové stromy, zrevitalizované parky a zlepšení péče o zeleň

Podařilo se vysázet přes 200 nových stromů, například na Mendlově náměstí, novou alej na Křídlovické, doplnění aleje na Veletržní, na Kraví hoře a jinde. Na Poříčí byla podél parku vysázena dlouhá protihluková habrová stěna. Podle projektu přibydou nové stromy po rekonstrukci na ulicích Údolní a Gorkého. Proběhla obnova několika parků, která byla před realizací důsledně projednávána s veřejností.  Obnoveny byly parky na Křídlovické/Zahradnické (oceněno v soutěži Park roku 2017), park u letohrádku Mitrovských, parčík na Dřevařské/Botanické, zelená plocha na Hluboké a park na Mendlově náměstí s veřejnými toaletami. Připravena je revitalizace parku na Dvorského a rozšíření parku na Vaňkově náměstí o malou vyhlídku. Založeno bylo několik nových trvalkových záhonů, například na Mendlově či Moravském náměstí. S Dopravním podnikem města Brna jsme domluvili pilotní ozelenění 19 sloupů popínavkami, kterými jsme osázeli i několik zídek, např. na Křížové. Letos proběhne 1. etapa obnovy cestní sítě na Kraví hoře, opravena bude například cesta mezi Hvězdárnou a gymnáziem Matyáše Lercha.

Mladé stromy nově chráníme chráničkami proti poškození strunovými sekačkami. Trávníky na řadě míst chráníme kameny před nájezdem automobilů. Byl spuštěn program adopce zeleně, který umožňuje zájemcům zapojit se do péče o zeleň na Brně-střed. Zastíněno bylo hřiště na Obilním trhu, na nám. 28. října a na Kraví hoře. Hřiště na Obilním trhu bylo doplněno o nový herní prvek a do parku přibyla řada laviček. Lavičky byly osazeny i na některých zastávkách MHD a na Bakalově nábřeží. Park v Björnsonově sadu byl doplněn o pískoviště.

 

Zlepšení úklidu a úklid bez chemie

Úklid v ulicích městské části byl v zatížených lokalitách například Cejl nebo Mlýnská posílen. Čištění probíhá strojově i ručně, někde každodenně včetně sobot a nedělí. Navýšen byl počet zaměstnanců nabíraných přes Úřad práce i počet košů v ulicích. Městské prostředí v centru díky našemu koordinovanému úsilí přestaly hyzdit na černo vylepené plakáty. Přednádražní prostor byl částečně zkultivován. Většina území naší městské části se již uklízí bez použití herbicidů. Chodníky jsou proto občas zelenější, ale prostředí okolo nás zdravější.

 

Zlepšení podmínek pro třídění odpadů

Velký ohlas jsme zaznamenali při spuštění programu „Černé za barevné“. V 800 domech již třídí lidé plast a papír pohodlně „v papučích“ přímo ve svých domech. Ve Stránicích se pak podařilo spustit pilotní projekt sběru bioodpadu. Posíleno bylo i množství barevných kontejnerů v ulicích a častost jejich svozu. Pro obyvatele jsme zorganizovali šest exkurzí do provozu spalovny.

 

Příprava rezidentního parkování

Obrovskou změnou je přechod na rezidentní parkování. V roce 2015 jsme na šesti veřejných projednáních vysbírali připomínky, podněty a nápady od obyvatel. I na jejich základě je tento systém nastavený funkčněji a vstřícněji. Věříme, že usnadní parkování a zpříjemní žití v centru města.

V oblastech, kde bude rezidentní parkování zavedeno, urychlí nalezení parkovacího místa. Vyznačení parkovacích míst v ulicích přispěje k větší přehlednosti a bezpečnosti veřejného prostoru i pro pěší. Méně kroužících aut bude znamenat menší zatížení ovzduší a snížení dopravních zácp, protože část řidičů raději zaparkuje na záchytných parkovištích.

Dalších několik projednání s rezidenty, abonenty a veřejnými institucemi proběhlo v roce 2018, kde se přestavoval upravený systém pro první zaváděné oblasti.

Změny dopravního značení a větší bezpečnost

Sveřepou se ukázala oblast dopravy. Městská část změny může pouze iniciovat, kompetentní k jejich realizaci je Odbor dopravy města Brna. Z naší strany bylo odesláno více než 130 požadavků na úpravy dopravního značení, z nichž velká část vycházela z  podnětů obyvatel. Návrhy se týkaly například zklidňování dopravy, legalizace parkovacích míst (například Údolní podél porodnice, Rezkova nebo Hybešova podél nemocnice).  Zrealizována zatím byla jen malá část z nich, například zklidnění zálivu na Lidické, místa pro K+R u našich škol a školek, omezení vjezdu do ulice Jakubská před začátkem vyučování.

Cyklistům byl povolen vjezd od centra a na řadě míst v centru se instalovaly nové stojany na kola. Připravena je studie na úpravu cyklostezky na Hlinkách, v projektech změny dopravního značení přibude několik obousměrek.

Narovnání pravidel pro přidělování bytů  

Zdánlivě logické zvýhodňování zaměstnaných žadatelů o byt znevýhodňovalo seniory, invalidy či rodiče na rodičovské dovolené. Tedy skupiny, které si podle nás zaslouží podporu. Bodové hodnocení jsme srovnali tak, že je nyní férovější.

Oživení a rozvoj Zelného trhu

Po rekonstrukci náměstí se podařilo rozjet a oživit obchodní ruch na Zelném trhu. Díky podpoře prodejců-zemědělců je trh pestrý a nabízí širokou paletu lokálních výpěstků, doplněnou o stabilní nabídku obchodníků.

Vytvořili jsme systém, v němž lze kontrolovat nabízené zboží a kvalitu prodeje, nikoli pouze dodržení rozsahu záboru, jak tomu bylo v minulosti. Nastavením podmínek s požadavkem na předložení kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce z minulých let při přihlašování prodejců jsme zvýšili tlak na kvalitu prodávaných produktů. Kontroly se poprvé v historii uskutečnily přímo na polích zemědělců. Pro snazší rozlišení jsou zemědělci a obchodníci rozčleněni do sekcí a od letošního roku mají i přehlednější značení (zeleně rámovaná cedulka zemědělec s dokupem, oranžová obchodník a žluté je pro prodejce přebytků a řemeslných výrobků).

Systém přidělování VPS pro osoby s průkazem ZTP, ZTP/P

Vytvořili jsme metodické doporučení, na jehož základě je umožněno individuálně posuzovat potřebnost vyhradit parkovací stání pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Souhlas městské části je nyní udělován transparentně, po projednání v Komisi pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí a nespočívá v rukou jediného úředníka, jak tomu bylo v minulosti.