SPOLUPŘEDSEDNICTVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Mgr. Pavla Lukešová
spolupředsedkyně ZO, zastupitelka MČ Brno-střed, projektová manažerka
pavla.spurna@gmail.com

Mgr. Michal Beneš
spolupředseda ZO, poradenský psycholog
michal.benes@zeleni.cz

 

Naši ZASTUPITELKY A ZASTUPITELÉ na Brně-střed

Mgr. David Oplatek
david.oplatek@zeleni.cz

Mgr. Pavla Lukešová

Mgr. Jasna Flamiková
jasna.flamikova@gmail.com