14. 1. 2020

S příchodem ODS do vedení radnice Brno-střed dostali se do čelných pozic i zástupci spolku Brno autem a politické strany Svobodných, kteří ODS ve volbách podporovali. Za tuto podporu si nyní zjevně vybírají „odměny“…

Ačkoli Svobodní vzývají stát, který lidem nechává většinu toho, co si vydělají, a jenž zásadním způsobem omezí neefektivní a nespravedlivé přerozdělování peněz daňových poplatníků, přesto jim to nebrání z těchto daňových poplatníků profitovat.

Už jsme poukazovali na to, že současná koalice stojí daňové poplatníky ROČNĚ o dva miliony více, aby se uspokojili všichni političtí „zájemci“ o funkce a posty. Zatímco v té předešlé zvládal jeden člověk i více oblastí, nyní máme na každou často pouze jednoho. Třeba jen radní Jan Mandát (předseda spolku Brno autem) si měsíčně přijde na 65 950 Kč (od 1.1.2020 už na 72 545 Kč). Že by Svobodní odmítli podpořit takové marnivé vynakládání veřejných peněz? Ani náhodou – pěkně hlasovali pro rekordní počet placených funkcionářů na Brno-střed.

Zajímavé je i takové to skrytější „dojení“. ODS se ujímá vlády nad radnicí 21. listopadu 2018 a téhož listopadu najednou na praxi na právní oddělení naší radnice přichází Marek Soška z Ladné (cca 45 km od Brna), t.č. – světe div se – předseda Svobodných v Jihomoravském kraji a dobrý kamarád brněnského zastupitele Davida Pokorného (Svobodní). Na praxi navazuje už přímo zaměstnání na úřadu na dohodu o provedení práce, a to bez výběrového řízení, kde si za prvních pár měsíců už přišel na několik desítek tisíc (třeba jen za srpen 2019 na 12 tis. Kč). Zkrátka taková lepší brigádička.

Foto: Marek Soška (vlevo, Svobodní) na promoci zastupitele města Brna D.Pokorného (Svobodní) v červenci 2019

Dalším finančním napojením, které přišlo po volbách, je najímání si spřízněných osob. Tak např. Brno-střed využívá služeb Jana Tichého, kterého web Svobodných označuje coby „našeho experta na územní plánování“, byť jsme o něm doposud příliš neslyšeli. S ním je uzavřena smlouva na „poradenskou a konzultační činnost v oblasti dopravy a návrhy řešení dopravních situací a podnětů občan v souvislosti s dopravou na území MČ Brno-střed, včetně zpracování podkladů pro projednávání v samosprávných orgánech obce“.  Za tuto činnost, pro kterou však úřad MČ Brno-střed má uvolněného radního Mandáta (Brno autem) a vlastní Odbor dopravy a majetku, přišel si jen za dobu od března do listopadu 2019 na skoro 90 tisíc a spolupráce bude zjevně pokračovat.

A vypadá to, že bez něj by se snad ani nemohla uskutečnit poradní komise Rady pro dopravu, pro kterou připravuje podklady (z faktury za duben 2019), což jinak normálně dělají sami úředníci:

Dle webu Brno autem byl pan Tichý „vysoutěžen“. Nechal jsem si předložil podklady k této „soutěži“ a zjistil jsem, že spočívala ve (slovy) třech e-mailech z 25.2.2019, v nichž se referentka Odboru dopravy ptá tří předem určených osob (včetně pana Tichého), kolik by stála hodinová odměna za 20 hod. měsíčně práce pro MČ – žádné dotazy na kvalifikaci, odborné zázemí apod. Oslovení měli na dodání nabídky sotva tři dny, což je celkem kalup. Mezi adresáty byl brněnský Ing. arch. Jan Viktorin, který nabídl nejvyšší cenu a u něhož se mi z internetových zdrojů nepodařilo nic zjistit k jeho nějaké dopravní specializaci. Dalším osloveným byl pan Ondřej Chaloupka z okresu Rychnov nad Kněžnou, u něhož lze na internetu kupř. najít, že dle všeho pracuje ve společnosti se specializací na projekci čistíren vod a že do soutěže Pro vodu 2019 přihlásil projekt Kořenové čistírny pro MČ Starého Města. Podle jakého klíče tak byli ti tři výše uvedení vybráni, je otázka.

Zjevně čistě náhodou nejnižší cenovou nabídku poslal (a taky zjevně čistě náhodou) až jako poslední pan Tichý…

Není ani bez zajímavosti, že ÚMČ na začátku poptával dopravní poradenské služby v rozsahu do 20 hod. měsíčně. Ve smlouvě s panem Tichým je však už sjednáván rozsah max. 30 hodin a ani ne měsíc nato je už tato časová limitace ze smlouvy vypuštěna zcela.

Zjevně není důležité jen u moci být, ale ještě něco z toho i mít…

JUDr. Michal Závodský

zastupitel MČ Brno-střed (nez. za Zelené)