4. 1. 2011

Přibližně do poloviny února, kdy se bude konat jeho veřejné projednání, mají občané možnost, připomínkovat Koncept nového územního plánu města Brna. Michal Závodský sestavil za OS Masarykova čtvrť pětici připomínek, týkající se této části naší MČ.

Vážení spoluobčané, obyvatelé Masarykovy čtvrti, okolí i Brna,

město Brno připravilo koncept nového Územního plánu města Brna. Na další desetiletí to bude hlavní a závazný dokument celého města, určující, co se na kterém pozemku smí postavit, jaké může mít stavba využití nebo výšku atd. I proto je tento podklad důležitý pro celou Masarykovu čtvrť a prosíme o věnování Vaší pozornosti.

Koncept je předkládán ve dvou základních verzích – každá z nich se nějak liší, a to i v rámci naší čtvrti. Předložené varianty jsme analyzovali a tam, kde se domníváme, že by měl koncept vypadat jinak, jsme připravili tzv. připomínky, které budou následně předloženy kompetentnímu orgánu.

Aby tyto připomínky byly více respektovány, je nutno shromáždit alespoň 200 podpisů pod text připomínek a zmocnění (ke stažení dole) – nemusí to být pouze obyvatelé Masarykovy čtvrti, ale jakýkoli jiný plnoletý Brňák. Podpořte, prosím, tuto iniciativu pro naši čtvrť a získejte co nejvíce podpisů pod přiložený arch – oslovte své známé či příbuzné – každým podpisem více ovlivníme podobu naší čtvrti na další léta či desetiletí dopředu!

Přehled požadovaných změn v Masarykově čtvrti, znění připomínek ke Konceptu ÚPmB a všechny další informace ke stažení zde.