1. 2. 2018

V prosinci Rada města Brna konečně schválila prováděcí projekt rezidentního parkování. Město už má centrální informační systém, který bude systém parkování řídit, a připravuje výběrová řízení na moderní parkovací automaty a kontrolní systém.

Během října a listopadu jsme se několikrát sešli se zástupci České parkovací asociace. Prostudovali si navrhovaný systém parkování a potvrdili, že systém parkování pro Brno tak, jak je navržený Brněnskými komunikacemi a Odborem dopravy, je v souladu s řešením parkování v jiných městech u nás i ve světě. Podobně je systém parkování nastaven například ve Vídni, Mnichově, Barceloně, Štrasburku, Bruselu, Krakově, Košicích a stovkách dalších měst. Vychytané jsou již věci, které způsobily na začátku zavádění rezidentního parkování problémy v Praze. Ocenili opatření, která jinde nemají obdobu, a která systém ještě vylepšují. Ať již je to tzv. „kytička“, která předchází tomu, aby se někdo se svým parkovacím oprávněním ocitl na hranici parkovací zóny, nebo zvýhodněné parkovací lístky pro řemeslníky či návštěvy přijíždějící k rezidentům.

Osobních aut neustále přibývá, ale ulice a města nikdo nafouknout nedokáže. U nás na Brně-střed jsou již problémy s parkováním pro značnou část obyvatel neúnosné. Jsou ulice, na kterých, pokud nemáte štěstí, musíte kroužit desítky minut, než najdete volné místo. Není o co stát, ztracený čas, zbytečně projeté pohonné hmoty, znečištěné ovzduší a jeho dopady na zdraví nás všech. Zároveň nám na radnici přibývají stížnosti lidí, kterým současný chaotický způsob parkujících aut znesnadňuje pěší pohyb po ulicích. Stejnou zpětnou vazbu ostatně máme i z projektu Bezpečné cesty do školy. Na špatné rozhledy v místech přecházení komunikací si v průzkumu stěžovala velká část dětí. A právě rezidentní systém parkování tuto situaci změní k lepšímu. Ze zkušeností jinde víme, že se jedná o velkou změnu a že si nový způsob parkování bude chvíli „sedat“. I proto jsme navrhli, aby v době zavádění byla cena rezidentních karet nižší. Zároveň je důležité říci, že nastavení systému parkování bude možné operativně ladit dle toho, jak se situace bude vyvíjet.

Rezidentní parkování se bude zavádět postupně. Začne v historickém jádru a oblastech, ve kterých je situace nejhorší, tedy v oblasti třídy Kpt. Jaroše, Grohovy a Antonínské. Neznamená to, že kromě rezidentů (lidé s trvalým bydlištěm a vlastníci nemovitostí) a abonentů (podnikatelé v oblasti) se sem nedostanete. Základním rezidentním parkovacím režimem bude režim noční. Většina území bude přes den bez regulace, jelikož se přijíždějící návštěvníci a odjíždějící zaměstnanci vystřídají, nebo tam je dostatek parkovacích míst. Pouze v lokalitách, kde je problém zaparkovat i přes den, budou návštěvníci zpoplatněni. Cílem je, aby do těchto přetížených oblastí nezajížděla zbytečně parkovat auta lidí, kteří můžou parkovat jinde, a aby byli při parkování upřednostňováni ti, kteří v těchto oblastech mají trvalé bydliště, vlastní zde nemovitost nebo zde podnikají.

Návštěvníci, kteří nebudou chtít za parkování platit, můžou auto odstavit jinde a do místa se dostanou pěšky či MHD. Ostatně již dnes to tak řada lidí dělá, protože si chce v přetížených lokalitách ušetřit stres s hledáním parkovacího místa, nebo již prostě přišli na to, že cesta MHD do centra je rychlejší než autem.

Co se týče ceníku za parkovací oprávnění pro rezidenty, abonenty a návštěvníky, ten ještě městská část dostane k připomínkám. Nastavení cen má být vstřícné, ale zároveň zohlednit to, že i veřejný prostor má svou hodnotu. Zkušenosti odjinud ukazují, že místa nezaskládaná auty lidé častěji navštěvují a déle se zde zdržují, z čehož profitují i místní obchodníci, kteří mají větší tržby.

Mgr. Jasna Flamiková

3. místostarostka MČ Brno-střed

Psáno pro Zpravodaj MČ Brno-střed 2/2018