17. 4. 2008

Od minulého zastupitelstva MČ Brno-střed, na kterém si staronová koalice zvolila do svého čela starostku Dagmar Hrubou, projednala Rada MČ řadu klíčových usnesení, které prošly bez pozornosti médií a občanů. Za doslova revoluční rozhodnutí je třeba považovat odebrání všech rozhodovacích kompetencí, která kdy v minulosti Rada předala na bedra Úřadu MČ, resp. svěřila do rukou tajemníka Radovana Novotného a jeho podřízených a ustavení nových komisí, které převezmou tuto práci.

Rada MČ Brno-střed během posledních dvou měsíců zřídila dvě nové komise: legislativní a pro správu bytových domů. První obdařila rozsáhlými kompetencemi v oblasti všech legislativních kroků samosprávy a organizačních záležitostech k Úřadu MČ v oblasti samosprávné působnosti. Zároveň Rada zrušila velkou část metodik a organizačních řádů, které souvisejí s odebráním dříve svěřených kompetencí Úřadu MČ. Komise se má soustředit jejich přepracování a na koordinaci a metodické vedení Úřadu MČ. V čele této komise stojí uvolněný radní Otakar Bradáč (ODS) a další osazenstvo je však již jen z řad úředníků či externích pracovníků. Podle informací, které máme k dispozici, nemá opozice ani koaliční ČSSD v této komise zastoupení.

Komise pro správu bytových domů převzala kompetence dříve svěřené Úřadu MČ na uzavírání nájemních smluv a řeší veškeré nakládání se svěřeným bytovým a nebytovým fondem, včetně kontroly práce bytových kanceláří.

Výše uvedené změny nelze jednoznačně vyhodnotit. Opatrně lze předběžně říci, že jde o krok dobrým směrem, avšak učiněné nepříliš šťastným způsobem. Pokud má např. legislativní komise za úkol vrátit veškeré kompetence dříve svěřené tajemníkovi do rukou samosprávy, nemůže být obsazena pouze zástupcem ODS a bez účasti a tedy i možnosti kontroly opozice. Stejně tak okamžité zrušení mnoha důležitých vnitřních legislativních dokumentů sice patří k revolučnímu koloritu, ale výkon mnoha činností a orgánů je tak destabilizován.

Na zastupitelstvo 16. dubna také nečekaně předkložila sama Rada MČ návrh na pořizování zvukového záznamu z jednání (od příště), který byl nakonec přijat. Takový návrh již SZ celkem třikrát písemně Radě předkládala, vždy jsme se setkali s rychlým zamítnutím, které bylo v odpovědích podepsaných tajemníkem Novotným  odůvodněno: „z technických důvodů nelze“. I přes toto politické faux pas hodnotí Zelení tento krok jednoznačně příznivě.

Pro zvýšení úrovně jednání zastupitelstva předložili zastupitelé za SZ již poněkolikáté návrhy na:

         zveřejnění harmonogramu jednání zastupitelstva min. na půl roku dopředu,

         zařazení bodu „Hovory s občany“ podle vzoru realizovaného v Brně-Komíně (začátek od 17 hod, max. Celkem 45 min, max. 5 min./občan)

         změny ve Zpravodaji MČ Brno-střed: zrušení cenzury příspěvků opozičních zastupitelů po vzoru Brněnského metropolitanu

Z řad zastupitelského klubu SZ také zazněl požadavek na zvýšení počtu sběrných míst na tříděný odpad na území MČ, ani o jednom z návrhů však koalice ODS a ČSSD nechtěla vůbec diskutovat, natož uvedené návrhy schválit.