27. 11. 2017

Díky projektu Černé za barevné bylo v městské části Brno-střed dodáno do domů 625 nádob na papír, 670 na plast a v oblasti Stránic 234 nádob na bioodpad.

Projekt, který naše radnice iniciovala a na kterém spolupracuje se statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, odstartoval v březnu. V září byly barevné nádoby dodány do poslední, třetí oblasti Brna-střed.

Zájem obyvatel o třídění nás příjemně překvapil. Mnozí si po vyzkoušení „třídění v papučích“ volali o přidání dalších nádob, protože původní dodané nestačily. Pozitivně by se tento fakt měl projevit nejen v menším množství směsného odpadu určeného ke spálení, ale také nepřeplňováním kontejnerů na veřejných sběrných místech.“ přiblížila místostarostka Jasna Flamiková.

Zájem o dodání barevných nádob projevilo 650 domů. Takto velké množství nádob nebylo možné distribuovat naráz, proto byly lokality rozděleny na tři části. Zájemci zařazení do první etapy, která se týká domů v historickém centru města a blízkém okolí, byli v lednu informovaní o dalším postupu a od konce února od konce března jim jsou postupně dodávány požadované odpadní nádoby.

Stejný postup čeká další dvě části domů. Vždy přibližně měsíc před termínem distribuce bude rozeslán informativní e-mail a následně rozvezeny žluté a modré nádoby.

O nádoby na tříděný odpad si můžou zástupci domů stále průběžně žádat. Podmínkou pro jejich dodání je umístění nádob mimo veřejné prostranství. Kompletní podmínky, harmonogram svozových dnů a letáky s návodem co do které nádoby odhodit najdete na www.brno-stred.cz/cerne-za-barevne-trideni-pro-vas-dum.

 

Ze Zpravodaje MČ Brno-střed 11/201