6. 9. 2010

Strana zelených protestuje proti reklamě umístěné na obřích billboardech na pozemku ZŠ Hroznová. Na reklamě je ležící polonahý muž o jehož hruď se opírá žena s nohou ve vysoké lesklé černé kozačce. Tato reklama dle našeho názoru ohrožuje mravní výchovu mládeže a porušuje tak nejenom školský zákon ale i smlouvu, kterou MČ Brno – střed uzavřela s reklamní agenturou.

Dle školského zákona je ve školách a školských zařízeních zákaz cílené reklamy: “Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí,” říká zákon. V témže zákoně se praví, že „cílem a obsahem vzdělávání je rozvoj mravních a duchovních hodnot jednotlivce, svobodné šíření poznatků, uplatňování zásad demokracie aj.“

Proti umístění samotného billboardu zelení protestovali již v únoru letošního roku, kdy jeho umístění na pozemek školy schválila Rada MČ Brno střed. Billboardy přitom stíní dětem ve škole a snižují kulturu prostředí, ve kterém se žáci pohybují. Zároveň odpoutávají pozornost řidičů v křižovatce Hlinky. Právě do této křižovatky a jejího vjezdu je část ploch billboardu natočena. Proti umístění billboardu před okna školy přitom protestovali i rodiče žáků i žáci ZŠ Hroznová, kterým vadilo zastínění oken tříd. Zároveň mezi nimi panovaly obavy, že zde budou umisťovány nevhodné reklamy.

Na naši interpelaci a protesty vedení MČ Brno střed v únoru odpovědělo, že škola získává za umístění billboardu na školním pozemku částku 50 000 Kč ročně a že ve smlouvě je zakotveno omezení tématického obsahu, který nesmí narušovat mravní výchovu žáků (nesmí propagovat alkoholické nápoje, cigarety, drogy, erotické služby) a ani propagovat politické strany a hnutí.

Jasna Flamiková, lídr kandidátky SZ na Brně střed k tomu říká: „Požadujeme, aby MČ Brno střed zajistila stažení této reklamy. V součtu všech negativních dopadů je 50 tisíc korun ročně za pronájem plochy na billboardy směšnou částkou.“

Kateřina Dubská, zastupitelka za SZ říká: „Tento případ podle nás ukazuje potřebu přehodnotit povolování umisťování reklamních ploch před školská zařízení vůbec.“

Tisková zpráva MO Brno SZ ze dne 2.9.2010