13. 3. 2007

V srpnu 2006 podepsala tehdejší starostka městské části Brno střed (MČBS) MUDr. Dagmar Hrubá s firmou Wilson Properity s.r.o. smlouvu o pronájmu bývalých vojenských pozemků na ul. Lerchova.

Znění této smlouvy však neprošlo schválením v Radě MČBS a je tudíž neplatné. Navíc je v rozporu se smlouvou o bezúplatném převodu těchto pozemků od Ministerstva obrany na Statutární město Brno z roku 2003. Tato smlouva garantuje do roku 2013 nekomerční využití pozemků. Smlouva mezi MČBS a Wilson Properity je uzavřena na 15 let, za nájem ve výši 1 Kč/m2/rok za účelem výstavby polyfunkčního domu do vlastnictví Wilson Properity.

Nabídka na pronájem těchto pozemků byla údajně vyvěšena na úřední desce MČBS v červnu a červenci 2006, s nabídkou se však přihlásil jen jediný zájemce. Na základě této jedné nabídky pak Rada MČBS hlasy ODS tento nevýhodný pronájem těsně před volbami schválila. Skutečnost, že Rada MČBS pronajala půlhektarový lukrativní pozemek za tak extrémně nízkou cenu na základě jediné cenové nabídky je velmi podezřelá a SZ s ní vyslovuje kategorický nesouhlas.

Firma Wilson Properity koncem loňského roku sice zažádala o územní rozhodnutí na stavbu bytového komplexu Wilson, ale nemůže jej získat, neboť vlastník pozemků, kterým je Město Brno, není s výše uvedenou smlouvou srozuměn a nedal k jejímu uzavření souhlas. Bývalá starostka MČBS Dagmar Hrubá totiž podpisem smlouvy porušila i platný Statut města Brna, který říká, že „na pozemcích pronajatých na dobu kratší 15ti let nesmí být umísťovány stavby, jejichž životnost přesahuje dobu pronájmu“ (čl. 75/4/c Statutu m. Brna – vyhláška č. 20/2001) a také nedodržela oznamovací povinnost (čl. 75/4/e dtto).

Proto Klub zastupitelů SZ na Brně-střed vyzývá Radu MČBS:
1/ aby neprodleně urovnala (ukončila) smluvní vztahy s Wilson Properity, tak aby byly v souladu se Statutem města Brna a vyhnula se tak možným právním důsledkům;
2/ aby revokovala svoje usnesení z 96. zasedání Rady MČBS o pronájmu pozemků za 1 Kč/m2/rok firmě Wilson Properity;
3/ a zejména aby zahájila transparentní veřejné projednávání využití pozemků v souladu se smlouvou mezi Ministerstvem obrany a Statutárním městem Brnem.