28. 4. 2019

Je libo keř s 500 % marží?

Je to sice kapka, ale jde o princip a o to, jak to asi musí pak vypadat ve větším „dešti“?

Městská část Brno-střed uzavřela pod správou Odboru školství 19.7.2018 smlouvu s Jihomoravskou stavební s.r.o. na výstavbu malého workoutového hřiště v areálu ZŠ na ulici Hroznové za celkem 585.892,- Kč bez DPH, které bylo dokončeno na začátku října 2018.

Na podnět dané agilní sportovní komunity už nějaký čas usiluji o to, aby vzniklo podobné hřiště, ale veřejně přístupné, na Helgolandu u Vaňkova náměstí, ovšem na ně se zatím u Odboru životního prostředí nenašly peníze. Proto mě mírně překvapilo, že se na jiném odboru na nepřístupné hřiště peníze lehce našly.

Zaujala mne však i jiná věc, viditelná prostým okem – nuzná výsadba malých keříků, ačkoli hřiště přímo sousedí s ulicí, od níž by bylo vhodné hřiště odstínit. Z popisky, kterou na nich stavební firma zanechala, jsem se dozvěděl, že se jedná o tavolníky s kupní cenou za jeden kus 44,- Kč.

Nechal jsem si předložit rozpočet celé akce a zjistil, že původně sem mělo být vysázeno 20 kusů „okrasných keřů“ za celkem 9.400,- Kč bez DPH.

Pro úplnost uveďme, že je to cena jen za materiál, práce byla naceněna ještě zvlášť.

Během realizace Odbor školství souhlasil s tím, aby 20 keřů bylo nahrazeno 35 kusy malých tavolníků, ovšem bez vlivu na cenu! Takže jednoduchou matematikou dojdeme k následujícímu: stavební firma nakoupila 35 tavolníků za bratru 44,- Kč kus (tzn. s celkovým nákladem ve výši 1.540,- Kč), ale městské části účtovala 9.400,- Kč, které městská část s klidem zaplatila! Tedy pro firmu jen na pár keřících zisk 500 %. Zajímavý byznys, že?

Odhlédnu-li od toho, že zeleň si mohli v rámci „zahradních prací“ vysadit sami žáci, popř. při nějaké brigádě s rodiči (a tak městské části něco ušetřit), tak je to krásný doklad toho, jak se nechává městská část „obírat“ – a to je jen ukázka v malém, co se teprve může dít u zakázek za miliony…

V této věci jsem interpeloval příslušnou místostarostku M. Dumbrovskou (KDU-ČSL) na zastupitelstvu MČ Brno-střed 24.4.2019, která odpovídá za Odbor školství, a také radního M. Schwaba, od něhož mne zajímá, zda hřiště bude otevřeno rovněž veřejně pro obyvatele městské části.

JUDr. Michal Závodský

zastupitel MČ Brno-střed (nez. za Zelené)