1. 4. 2022

Předsedkyně finančního výboru z ODS se v únorovém*) Zpravodaji MČ Brno-střed chlubila aktivitou MČ Brno-střed kolem akce Milostivé léto. Dokonce neváhá se poplácat po zádech až tak, že „náš úřad vedl intenzivní informační kampaň“.

Nechám stranou, že ODS na městě Brně celou záslužnou akci taky totálně zazdila (a zachraňovaly to pak jiné strany, ale rovněž hodně pozdě), ale ani to ze „Středu“ ostatní za chlubení bohužel moc nestojí.

Paní předsedkyně se pyšní tím, co MČ zveřejnila na webu – jóóóó, jenže až těsně před Vánoci, když akce běžela už od 28.10., a spíše to byla reakce na naši kritiku na prosincovém zastupitelstvu, že MČ není moc aktivní.

Paní předsedkyně pak zmiňuje, jak „v prosincovém zpravodaji jsme zveřejnili články informující…“ – no „my“ ne paní předsedkyně: byl tam článek pracovnice DROMu a pak paní radní Jílkové, ale to jako názor řadového zastupitele, kteroužto „kecavou“ rubriku ne každý čte.

Další zásluhou našeho úřadu mělo být rozeslání informačního dopisu našim dlužníkům. Na můj dotaz, kdy byly dopisy odeslány jsem dostal odpověď, že „postupně v průběhu podzimu, přičemž odesílání těchto dopisů bylo dokončeno v druhé polovině prosince 2021“. Ani po dalších dotazech a dalším čekání jsem z úřadu nevydoloval, kdy se přesněji (na den) začalo. Pokud však celá akce končila 28. ledna 2022, tak zaslání dopisu „v druhé polovině prosince 2021“ je už hodně pozdě a upřímně řečeno: skoro na nic.

Jediné, co je sympatické, je číslo odeslaných dopisů: 1218 dopisů.

JUDr. Michal Závodský
zastupitel, nez. za Zelené


*) Už jen drobou třešničkou na dortu je taková maličkost, že článek Ladislavy Macurové vyšel v únorovém Zpravodaji, který však bývá distribuován už koncem ledna. Což ale byla doba, kdy ještě Milostivé léto běželo, i když první info, které čtenář od paní Macurové dostal, že příležitost už „skončila“.