20. 1. 2010

Před okny jim vyrostly dva billboardy. A děti se na reklamy z okna dívat nechtějí. Žáci ze Základní školy Hroznová v brněnských Pisárkách protestují proti dvojici rozměrných poutačů, které se objevily na pozemcích školy.

„Jako první se proti tomu postavily samy děti. Dokonce si ve škole samy zorganizovaly petici za jejich odstranění. Vadí jim, že přišly o pěkný výhled z oken a že jim billboard stíní do učeben,“ vysvětlila paní Marie, která má na prvním stupni školy hned dvě děti.

O umístění reklamních poutačů rozhodli zastupitelé z radnice Brno-střed. Ti argumentují tím, že reklamní plocha je pro školu výhodná, přinese škole peníze, které může využít ke zkvalitnění výuky. Škola dostane padesát tisíc „Na základě smlouvy uhradí nájemce nájemné
ve výši padesát tisíc korun ročně na účet školy. Do pokladny radnice žádné peníze z reklamy nejdou,“ řekl místostarosta městské části Dušan Pazdírek.

Rodiče ale s postojem dětí souhlasí a podporují je. „Chápu, že to může přinést peníze, ale myslím, že takové umístění kazí image města,“ soudí paní Marie.

„Navíc máme obavy, aby se dětem za okny neobjevily nevhodné reklamy. Pan ředitel na rodičovských schůzkách říkal, že s billboardy také nesouhlasí, ale nemá kompetenci v tom něco dělat,“ dodala rozhořčená maminka Marie.

Ředitel školy Zbyněk Krejčíř se odmítl v současnosti k problému jakkoliv vyjádřit s tím, že je zaneprázdněn zápisem letošních prvňáčků. Nevhodný obsah by se ovšem na billboardech objevit neměl. „Ve smlouvě je zakotveno omezení tematického obsahu,“ potvrdil mluvčí
radnice Brno-střed Roman Burián. Co na velkých poutačích skutečně bude, dosud není jisté. Pravidla ale nastavena jsou. „Rozhodně obsah nenaruší mravní výchovu žáků. Neobjeví se tam alkohol, cigarety, drogy, erotické služby ani kampaně politických stran či hnutí. Kontrolu
reklamního obsahu bude provádět ředitel školy,“ doplnil Burián.

Zatím jsou obě reklamní plochy v těsné blízkosti školy zcela prázdné.

Mladá fronta DNES – Brno | 18. 1. 2010 | Monika Tomášková