11. 12. 2008

Ze zákona má město nebo obec možnost regulovat počty a umístění výherních a hracích přístrojů. Tuto jejich pravomoc nicméně výrazně shazuje fakt, že města a obce nemůžou ovlivnit počet a umístění loterijních videoterminálů a kasin, které povoluje ministerstvo financí.

Zatímco z umístění automatů má obec často nemalý příjem, z umístění loterijních videoterminálů nemá ani korunu. Z toho vyplývá nechuť (ale i dobrá výmluva) obcí hrací automaty omezovat.

Přesto jsem přesvědčena, že to smysl má. Výherní a hrací přístroje jsou nejčastějším prvním krokem na cestě ke gamblerství. Svým umístěním v restauracích, na nádražích a v nákupních centrech vzbuzují pocit, že se jedná o normální součást života společnosti.

Tento pocit si do života odnáší i mládež, která je od mládí varována před alkoholem a drogami, ale ne před hazardem, přestože tato závislost může mít na jedince i jeho okolí stejně ničivý vliv.

Nízkoprahová přístupnost automatů, do kterých stačí hodit pár mincí, vzbuzuje v lidech pocit, že se vlastně o nic nejedná. Jenže právě tady začíná bludný kolotoč hráče, který po několika lákavých výhrách a posléze prohrách chce získat své peníze zpátky.

A navíc, výherní a hrací přístroje nejsou jen zmíněným prvním krokem na cestě ke gamblerství, ale u většiny patologických hráčů nejčastější formou hazardu. Výrazně se tedy podílejí na zvýšené kriminalitě, která ohrožuje nás všechny.

Potřebujeme nový zákon o loteriích

Vyhlášku o regulaci automatů bohužel Rada MČ Brno-střed na program zasedání zastupitelstva v září nezařadila. Návrh, který jsem poté zpracovala, zakazoval tyto přístroje i na zbytku ulic v centru města s výjimkou velkých hotelů – sem mládež ani gambleři nechodí. Vzhledem k lepší ochraně mládeže jsem do návrhu zařadila i ulice se základními a středními školami a jejich okolí.

Pro můj návrh nakonec hlasovalo na zastupitelstvu města Brna dalších 17 kolegů, všichni ze Strany zelených, z hnutí Brno 2006, komunisté a část lidovců. Většina kolegů z ČSSD se hlasování zdržela, část členů ODS byla proti a část se zdržela. Návrh tedy nebyl přijat.

Dokud nebude schválen nový zákon o loteriích, nemáme mnoho šancí ovlivnit vzhled našich měst. Můžeme ale lépe chránit před hazardem děti a mladistvé a omezením výherních a hracích přístrojů snížit míru kriminality v Brně. Napříč politickými stranami ale musíme zároveň tlačit na naše poslance a senátory, že tento zákon nutně potřebujeme. Vzhledem k tomu, že počtem heren i automatů na hlavu patříme k absolutní špičce ve světě, je už opravdu nejvyšší čas.

Mgr. Jasna Flamiková,

členka Zastupitelstva města Brna (Strana zelených)