24. 9. 2008

Brno, 24. září 2008 – Starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka porušil platný jednací řád zastupitelstva. Ten ukládá, aby zastupitelům byly pozvánky na jednání byly poštou doručeny nejpozději 7 dnů před zasedáním (čl. 5, odst. 3).

Středeční předběžný termín konání zastupitelstva byl zastupitelům paradoxně znám již delší dobu dopředu. Opoziční zastupitelům za SZ se totiž podařilo vedení radnice po dvou letech přimět k tomu, aby předpokládané termíny jednání zastupitelstva dávalo s předstihem zastupitelům na vědomí. Do té doby bylo zvykem posílat pozvánky zastupitelům na poslední chvíli, vždy však právě alespoň se sedmidenním předstihem jak ukládá jednací řád. 

Když se však s týdenním předstihem před dneškem v poštovních schránkách pozvánky na zastupitelstvo neobjevily, mnozí ze zastupitelů za SZ si svůj pracovní či soukromý program upravili v domnění, že zastupitelstvo nakonec nebude na dnešek svoláno. Teprve v pátek, pět dní před datem takto neplatně svolaného zastupitelstva, se v poště pozvánky s navrženým programem a časem konání zastupitelstva objevily. Datum na poštovním razítku je ze čtvrtka 18. září.

Včera ráno na porušení zákona o obcích upozornila mailem starostu Šťástku předsedkyně klubu zastupitelů Strany zelených Jasna Flamiková. Zároveň mu konstruktivně navrhla, aby platně svolal zastupitelstvo na nejbližší možný termín. Pokud by starosta se svoláním zastupitelstva váhal, hrozí, že zakrátko uplyne lhůta pro svolání zastupitelstva daná zákonem o obcích, který určuje nejdelší možný termín mezi jednotlivými zastupitelstvy na čtvrt roku.
Poslední den pro svolání zastupitelstva vychází na čtvrtek 25. září.

Svatopluk Bartík, zastupitel za SZ, k tomu říká: „Jednací řád je sice jen interní legislativou zastupitelstva, přesto jej nelze porušovat. Pak by jeho existence ztratila význam. Každý by pak mohl prostě říkat, že když nebyl dodržen jednací řád jednou, může se tak dít opakovaně, když se to bude zrovna někomu hodit. Brno-střed by to pak vedlo k anarchii.“ A dodává: „Zvláště alarmující by pak bylo, pokud by jednací řád vědomě nedodržel nejvyšší představitel radnice.Věřím však, že starosta díky svému právnickému vzdělání rozhodne moudře a zastupitelstvo znovu stihne včas řádně svolat na nový termín.“

Pokud se dnes zastupitelstvo bude konat, reálně hrozí, že zpětně může být platnost všech přijatých usnesení zpochybněna. To je další naléhavý důvod, proč by starosta z důvodu maximální právní opatrnosti měl podnět zastupitelů Strany zelených respektovat. Zpětné zneplatnění přijatých usnesení by se dotklo mnoha zainteresovaných subjektů a je vysoce pravděpodobné, že některé důsledky by již nešlo vzít zpět nebo jen za cenu vzniklých škod.

Bližší informace a kontakty:
Jasna Flamiková – předsedkyně klubu zastupitelů za SZ, tel.: 775 120 616
Svatopluk Bartík – zastupitel za SZ, tel.: 776 706 868