30. 11. 2016

Ještě před rokem bylo centrum města plné nelegálního výlepu – vrstvy plakátů jste našli skoro na každé ulici. Dnes se černý výlep v historickém jádru Brna objeví zcela výjimečně a jen na malou chvíli. Jak se to povedlo?

Černý výlep nezmizel mávnutím kouzelného proutku. Více než rok jsme na tom systematicky a usilovně spolupracovali s městskými firmami, ty se totiž stejně jako naše městská část léta trápily s polepeným mobiliářem.

Co vše bylo třeba udělat? V první fázi jsme fotili polepené odpadkové koše a kontejnery, výlohy, nároží a sloupy a fotkami pak obesílali pořadatele i sponzory akcí. Psali jsme, že si jejich podpory těchto akcí vážíme a považujeme ji za potřebnou, ale že způsob propagace, který devastuje kulturní prostředí města, není důstojný. Zároveň jsme je žádali, zda svou podporu můžou poskytovat za podmínky nevyužívání černého výlepu. K dopisům jsme přikládali fotogalerii toho, jak se loga jejich společností ocitají na popelnicích, nárožích, skříňkách od sítí apod. Celkem jsme takto rozeslali více než sedmdesát žádostí.

Za přispění starosty Martina Landy jsme jednali s kluby, které černý výlep nejvíce využívaly, o jiných způsobech propagace. Dotace přidělované z městské části jsme podmínili nevyužíváním nelegálních způsobů propagace. Městu Brnu jsme zaslali požadavek na vytvoření výhodnějších podmínek pro pořadatele akcí a vytvoření vlastních výlepových ploch. Většinu oficiální výlepové plochy totiž nespravuje město a ceny za výlep nejsou pro mnohé menší pořadatele únosné.

Zahájili jsme také jednání s Technickými sítěmi Brno, Dopravním podnikem města Brna a společností SAKO, tedy těmi, kteří na odstraňování černých výlepů ze svých zařízení vynakládali značné obnosy. Dohodli jsme se na společném intenzivním čištění všech zařízení tak, aby se tento způsob propagace nevyplatil. Tomu nahrálo i zvýšení pokut pro ty, které při polepování mobiliáře zadržela policie. Další možnost postihu – žalobu za poškození majetku a uhrazení vzniklé škody – jsme prozatím nemuseli využít. Se všemi subjekty propagujícími akce prostřednictvím černého výlepu se nám zatím podařilo dohodnout.

Společnost SAKO nádoby na odpad postupně umývá a více než 50 kontejnerů na separovaný odpad už repasovala a vyměnila. Technické sítě zase natírají skříňky na technická zařízení a sloupy protipřilnavým nátěrem, a to především na nejvíce frekventovaných místech. Také radnice stejným způsobem ošetřila odpadkové koše, zejména na Joštově ulici. A dopravní podnik se rozhodl otestovat skříňky ošetřené antiplakátovacím nátěrem přímo ve výrobě. Všem těmto společnostem za jejich skvělou spolupráci děkujeme!

Ve svém „tažení“ proti polepování centra nepolevujeme. Pokud se ojedinělý výlep objeví, okamžitě upozorňujeme odbor životního prostředí, který zajišťuje odstranění plakátů, a my znovu zasíláme odpovědným subjektům žádost o ukončení propagace tímto způsobem. Pokud se někde v historickém centru nelegálně polepená místa znovu objeví, upozorněte nás. K dispozici jsou telefonní čísla 542 526 341 (sekretariát místostarostky) nebo 542 526 171 (odbor životního prostředí).

 

Mgr. Jasna Flamiková

místostarostka MČ Brno-střed

Zpravodaj MČ Brno-střed 11/2016