6. 2. 2019

Co uděláte, když si domů na koberec zanesete písek? Většinou asi vysajete. Co se udělá na veřejném trávníku, když tam stavební firma vysype písek? Nic.

Je to možná „prkotina“, ale když si znásobíte, kolik výkopů se v Brně dělá, a že po každém takovém něco v trávníku zůstane (zejména když stavebníci na nějaké podložení pod vysypanou hromadu sypkých materiálů nedbají), tak už to taková maličkost být nemusí.

Takto v Brně už NE!

A jelikož máme raději klasický trávník, nežli ten utopený v písku či štěrku, začal Michal Závodský, zastupitel MČ Brno-střed  za Zelené, vyzývat odpovědné instituce, aby nato více dohlížely, když už spravují majetek nás všech. Nakonec dokonce podal dne 6.2. 2019 přímo podnět městu Brnu, aby si tuto povinnost dalo přímo do závazné vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně a byla tak opravdu závazná na celém jeho území.
První reakcí byla odpověď ze stavebního úřadu Brno-střed a nutno uznat, že příjemně pozitivní: do svých rozhodnutí bude od 1. 1. 2019 dávat povinnost podkládat sypké materiály na nezpevněných plochách tak, aby nedošlo k jejich znečištění.

Následně se přidaly i Brněnské komunikace, které jsou správci komunikací a spoluřeší povolení výkopů na městských pozemcích. Ty podmínku nedávání sypkých materiálů na trávníky začaly na základě podnětu dávat přímo do vyjádření stavebníkům a nyní je nově převedly i do tzv. realizačních podmínek,které jsou pro žadatele závazné a mohly by se tak přenést i do stavebních povolení. Tyto podmínky jsou platné nejen v městské části Brno-střed, ale na území celého Brna a budou se týkat nejen výkopů v zeleni, ale i zpevněných komunikačních ploch v blízkosti zeleně, kam si většina stavebních firem výkopek z důvodu šířkových poměrů odkládá.

Nyní budeme čekat, jak se k podnětu Michala Závodského postaví samospráva města Brna a zda na ochranu zeleně jednoduchou úpravu vyhlášky přijme.

Takže za nás velký dík a těšme se na Brno zase o něco pěknější.