25. 10. 2011

Otevřený dopis Divadla Husa na provázku zastupitelům města Brna

Vážení,

obdrželi jsme oznámení zřizovatele – Magistrátu města Brna, že
provozní příspěvek příspěvkových organizací města Brna bude v návrhu
rozpočtu města Brna na rok 2012 snížen o 20 % s předpokladem zachování
tohoto snížení i v roce 2013. Schválení takového rozhodnutí může mít pro
řadu institucí likvidační charakter. Zásadně s ním proto nesouhlasíme.
Tento svůj nesouhlas opíráme o toto:

Před dvaceti lety se v naší zemi zhroutila dosavadní mocenská
struktura založená na pokřivených hodnotách – třídní nenávisti, lži,
nesvobodě, závislosti, strachu a lhostejnosti. Dostali jsme možnost
začít budovat strukturu podstatně novou, kde by spravedlnost platila pro
všechny, korumpovanost nebyla běžným jevem a pravidla se neměnila podle
toho, jak se to právě komu hodí. A výsledek této cesty?

Denně čteme a slyšíme o korupčním rozdělování státních zakázek, o
tom, že mohutní klientelismus, korupce, lobbing, o prorůstání
organizovaného zločinu do státní správy. Nikdo už nevěří v politickou
vůli k vyšetřování korupčních kauz a skandálů. Nemáme úctu k právu a
respekt k pravidlům. Dochází ke katastrofální ztrátě prestiže politiky a
politiků.

Dovolte nám se zeptat: z jakých hodnotových kritérií chcete vyjít
při svém rozhodování o schvalování rozpočtu? Jednostranné opatření je
údajně motivované finančními problémy města. Je tomu tak doopravdy?
Obáváme se, že vedení města v tomto případě sahá k pro ně nejsnazšímu
rozpočtovému opatření, aniž by před tím zevrubně analyzovalo, zda a kudy peníze z městského rozpočtu odtékají neproduktivně,
a otevřelo na toto téma diskusi jakožto prostředek skutečně
demokratické správy věcí veřejných. Příznačné pro tuto tendenci je, že
Rada města Brna zároveň zrušila i Poradní sbor pro kulturní politiku i
další poradní sbory a dozorčí rady příspěvkových organizací namísto
toho, aby se na tato grémia obrátila s žádostí o analýzy v této
záležitosti. Je tu proto oprávněná obava, že vedení města neprovádí
otevřenou promyšlenou politiku, ale rozhodlo se provést direktivní
opatření, které nepochybně sníží kvalitu života obyvatel Brna a pro
mnohé společensky prospěšné organizace může mít likvidační charakter. V
této pozici se ocitlo i Divadlo Husa na provázku. (Chtěli bychom
zdůraznit, že naše divadlo vždy bylo a nadále je chudým divadlem, kde
provozní náklady i platy herců jsou hluboce pod celostátním průměrem.)

Nezbývá nám, než se bránit zbraněmi, které Divadlu Husa na provázku
vždy byly vlastní. Rozhodli jsme se pokračovat v diskusních fórech na
téma mravnost i nemravnost v Čechách (Kabinet Havel – Úsvit v Čechách,
Husa Klub) i v práci na mimořádném vydání časopisu RozRazil, ve kterém
umělecko-publicistickou formou budeme analyzovat stav naší společnosti i
to, jakým způsobem vedení města hospodařilo a hospodaří, jaké jsou toky
peněz, co to Brnu přináší a co následkem toho občané našeho města mohou
ztratit.

Obracíme se na občany města Brna, aby nám byli v těchto analýzách
nápomocni, aby nám posílali návrhy, náměty a témata. V této souvislosti
se také chceme svých zastupitelů ptát, s jakými prioritami chtějí jít do
příštích voleb.

(Tento dokument cituje z příspěvků respondentů projektu Divadla Husa na provázku a Masarykovy univerzity Česká vize www.usvitvcechach.cz, Brno 2009.)

Vážení naši zastupitelé,

žádáme vás tímto o respekt k hodnotám. Kultura je způsob, jak
vystupovat aktivně ve veřejném prostoru a podílet se na mravní kultivaci
občanů. Nepodpořte opatření, která by měla za následek nevratné škody.
Lhostejnost je přesně to, co otevírá dveře zlu.

Divadlo Husa na provázku, Brno

P. S. Otevřený dopis Našim zastupitelům podepsal kompletní soubor
DHNP a připojila se k němu celá řada osobností jako například Václav
Havel, spisovatelé Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Eva Kantůrková, Antonín
Přidal, filmoví režiséři Olga Sommerová, Jan Hřebejk a Helena
Třeštíková, fotograf Jindřich Štreit, ředitelka Divadla Na Zábradlí
Doubravka Svobodová, kritici Vladimír Hulec a Milan Jungmann, divadelní
režisér Ivan Rajmont, písničkáři Jaroslav Hutka a Jan Burian, dramatici
Karel Steigerwald a Milan Uhde, herečka Táňa Fischerová, nebo producent a
režisér Fero Fenič. K nim se v současné době rychle přidávají další a
další osobnosti českého kulturního a veřejného života.

K prohlášení se mohou přihlásit také řadoví občané, které tímto
prosíme o podporu! Text prohlášení si mohou přečíst na našich
internetových stránkách www.provazek.cz,
na pokladně Divadla Husa na provázku a na pokladnách všech spřízněných
divadel po celé ČR. Již předem všem za každý projev účasti a podpory
moc děkujeme!