10. 6. 2009

Radní města Brna dnes schválili záměr ucházet se o titul Evropské město kultury pro rok 2015. O tom, jestli si město vůbec podá přihlášku a o tento titul se definitivně bude ucházet, rozhodne nakonec červnové zastupitelstvo města.

Situace totiž není jednoduchá, svorně proti jsou jak zastupitelé za ODS, tak překvapivě i za ČSSD. Svůj postoj zdůvodňují potřebou šetřit a dopady ekonomické krize na rozpočet města. Na první pohled důvod pochopitelný. Pravdou však je, že Brno je jako jedno z mála měst v České republice na tento titul připraveno. Na kulturu dáváme každoročně nejvíce ze všech měst v ČR v přepočtu na obyvatele. Máme řadu kvalitních divadel a souborů, jejichž ředitelé svorně tento záměr vítají. Nutné investice, které by případné získání titulu vyvolalo, bude město muset stejně uskutečnit, tak proč ne za podstatného přispění evropských peněz?

Brněnští zelení považují takto cílené investice za další vítanou cestu ke zvýšení kvality života ve městě, tvorbě nových pracovních příležitostí, posílení trvalých hodnot v brněnském veřejném prostoru a rozhodně ne vyhozené peníze za další asfalt ve volné krajině.

Není zvláštní, že jiná města v ČR si tuto příležitost uvědomují a jsou významně motivována k získání tohoto titulu a v Brně se zřejmě budeme naopak opět několik hodin dohadovat a přesvědčovat se, jak je to nevýhodné? Stačí se podívat na oficiální webové stránky města Plzně, na kterých lze najít motivační spot pro občany o tom, jak to bude krásné, až tento titul získá jejich město. Město už investovalo i do výzdoby tramvají, které mají na tento titul upozornit. Zajímavé, že Plzeň se krize a jejích dopadů nebojí. Tak, kde je v Brně ten zakopaný pes? Že by spíše zašlápnuté kuří oko?

Kateřina Dubská, zastupitelka města Brna za Stranu zelených