24. 9. 2014

Nízká kvalita veřejných prostranství je chronickým problémem Brna. Podobu ulic určují více správci technických sítí a dopravní policie než jejich uživatelé, místní veřejnost a architekti. Zelení proto navrhují, aby Brno podobně jako Praha vytvořilo svůj Manuál tvorby veřejných prostranství, který určí, jak podobu ulic, náměstí a parků zlepšovat ve prospěch kvality života Brňanů.

Život v Brně na mnoha místech trpí nefunkčností veřejných prostranství: zbytečná zábradlí, nečekané schody a jiné bariéry pohybu, příliš široké jízdní pruhy pro auta na úkor pěších, cyklistů a zeleně. O podobě ulic častokrát rozhodují dopravní inženýři, policisté a správci sítí bez účasti zastupitelů a místní veřejnosti. Příkladem z poslední doby je nekoncepční zrušení přechodu pro chodce na ulici Údolní.

Zelení proto navrhují vytvořit v Brně dokument, který by na základě dobrých zkušeností z řady evropských měst dal úpravám a rekonstrukcím ulic jasná pravidla. Tak aby tyto veřejné investice posilovaly využívání ulic k pobytovým funkcím, nikoli je umrtvovaly a degradovaly na pouhé silnice.

Pražský Manuál tvorby veřejných prostranství (http://manual.iprpraha.cz/) představila včera v kavárně Morgal na Moravském náměstí dvojice architektů Zuzana Kuldová a Tomáš Cach z Institutu plánování a rozvoje Praha. Besedy se zúčastnila více než stovka posluchačů a sálem zněly požadavky na tvorbu podobného dokumentu také pro Brno.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených, říká:

„Brnu velmi prospěje, když se ulicím a náměstím bude věnovat zvýšená pozornost. Město bude živé a prosperující jedině tehdy, když jeho ulice budou lákat k pěším cestám i posezení. K tomu, aby se brněnské ulice proměnily, je třeba vést o podobě rekonstrukcí diskusi a Manuál veřejných prostranství je jejím začátkem.“