16. 2. 2022

Brno má vážný problém s poddimenzovanou plošnou památkovou ochranou, a to zejména poté, co úřední chybou v 80. letech nedávno přišly o status památky stovky hodnotných objektů.

Místo abychom tedy vítali brzký vznik dlouhodobě a odborně připravované památkové zóny (bude chránit jen exteriér budov, ne jejich vnitřek, což je pro vlastníky celkem dobrý kompromis), tak ODS a ANO se rozhodly tomuto záměru házet klacky pod nohy a podaly proti návrhu námitky. Za 15 tisíc jim je připravil jistý nebrněnský architekt (dle všeho z ODS). Navíc to udělaly narychlo (neprošlo to žádnou poradní komisí a radě se to dalo rovnou na stůl, takže to nebylo ani v pozvánce a opoziční zastupitelé se o tom dozvěděly, až bylo vše hotovo).

 

Doteď nechápu, jak může městská část, která má chovat úctu k architektonickému a urbanistickému dědictví svých předků (navíc, když to láká turisty a my se tím ještě holedbáme široko daleko), s klidem říci, že památková ochrana se má řešit opětovným zápisem všech těch jednotlivých nemovitostí do seznamu památek (a ne plošně), když moc dobře ví, že takový proces by ministerstvu trval i přes 70 (!) let. Něco takového může chtít jen naprostý kulturní barbar nebo někdo, kdo se nemůže dočkat demolice nějaké cenné budovy (třeba na ulici Veveří, že, milí kolegové z ODS).

Abychom takovou „klukovinu“ nedělali, navrhl jsem na letošní únorové zastupitelstvo stažení těchto námitek. Podkladový materiál najdete ZDE.1

Návrh bohužel neprošel; betonová lobby asi generuje více „bumážek“ či jiného profitu, nežli ta památková. ☹

Ambivalentně se k návrhu postavili bratři a sestry ze strany lidové: ta sice oficiálně návrh památkové zóny podporuje, ale ouha: zrovna při tomto hlasování se její dva členové (červený rámeček) někam „vypařili“. Inu – je přece třeba s ODS taky nějak vycházet, když se s nimi sedí v radě.

 

Spíše pod čarou se musím sám ptát, kdo asi z rady MČ Brno-střed ten dvacetistránkový námitkový elaborát opravdu četl. Najdeme v něm mj. stránkový rozbor slova „respektovat“ a v něm takové perly, jako že toto „může být extrémně chápáno jako posvátná bázeň až strach, hluboká úcta, pokora a poníženost před něčím posvátným, nedotknutelným“. Nebo že coby charakteristický prvek městského interiéru nebo uličního parteru může někdo chápat dokonce i obrubník, lavičku, odpadkový koš, ba patník! Skutečně si někdo myslí, že na Odboru památkové péče MMB a NPÚ sedí totální magoři?

Přitom slovo „respektovat“ najdete jak ve stavebním zákoně nebo v nařízení, kterým byla vyhlášena městská památková rezervace, tak dokonce i v návrhu nového brněnského územního plánu, kde s ním titíž politici problém neměli. Co by asi kolegům řekly jejich manželské protějšky, kdyby se vymlouvali jako v oněch  námitkách a prohlašovali, že vlastně nechápou manželskou povinnost dle občanského zákoníku a dávají námitky (manželé si jsou navzájem povinni vzájemně respektovat svou důstojnost…)? 😊

Fajnšmekři ocení i malé srovnání s vyhlášením Městské památkové rezervace Brno. To má text sotva na dvě stránky se čtyřmi paragrafy, zatímco památková zóna (i s odůvodněním) má stran celkem 35. A stěžuje si někdo proti městské památkové rezervaci nebo jejímu vyhlášení coby škodlivé a že „způsob aplikace bude nepředvídatelný z důvodu vágnosti a obecnosti“?

 

A korunu tomu všemu nasadil starosta Vojtěch Mencl z ODS, když si posteskl, že proces vyhlášení byl prý málo transparentní (to si však má stěžovat v parlamentu, jaké zákony poslanci vymysleli). Já jsem si pak o pár minut později musel naopak postěžovat, že právě „jeho“ rada městské části zcela rezignovala na názory občanů k zásadním plánům přelomové zástavby Žlutého kopce (a stejně tak to míní udělat i nyní s řešením veřejného parku tamtéž), protože víme, jak zapojení veřejnosti za jejich vlády na Brně-střed i na velkém Brně upadlo.

Absence a oddalování vzniku památkové zóny už nese své „plody“:


1) Jelikož jsem se o podání námitek kvůli jejich netransparentnímu schvalování v radě dozvěděl až pozdě a musel jsem stihnout lhůty pro podání materiálu do zastupitelstva (14 dní předem), připravoval jsem tento materiál narychlo. Přitom jsem se přepsal v letopočtu letošní rady, což mi bylo panem starostou na zastupitelstvu vyčteno („17. 1. 2021 se žádná rada nekonala.“).