Férové město, 
kde se dobře žije všem

Program Zelených pro komunální volby 2018, městská část Brno-střed – ke stažení zde

 

Vážené Brňanky a vážení Brňané žijící v městské části Brno-střed,

děkujeme, že jste pět z nás před čtyřmi lety zvolili do zastupitelstva a my jsme díky tomu mohli pozitivně ovlivnit spoustu věcí. Díky našemu působení je nyní městská část zelenější, pohodlněji se třídí odpad, děti se bezpečněji dostanou do škol a spravedlivěji jsou posuzovány žádosti o byt.

Na některé změny nám čas nestačil. Rádi bychom dotáhli některé rozpracované projekty. Pojďme do toho společně i letos, ať uděláme z centra Brna místo ještě zdravější, bezpečnější a celkově lepší pro život.

Víme, co chceme

 • Chceme město, které je férové ke všem. Ve kterém mohou žít mladí, staří, lidé se zdravotním postižením nebo lidé pečující, cizinci, lidé zaopatření, ale i ti, kteří nemohou příliš utrácet. Věříme, že všechny obyvatelky a všichni obyvatelé Brna mají právo na důstojný a spokojený život v centru města a nebudeme dělat výjimky.
 • Chceme, aby se lidé mohli po městě pohybovat pohodlně a bezpečně. Veřejný prostor budeme tvořit citlivě, s rozmyslem a ve spolupráci s vámi i s odborníky.
 • Chceme Brno zelené a odolné vůči klimatickým změnám. Budeme se snažit o novou výsadbu rostlin a další opatření, díky kterým naše zdraví nebude trápit v létě vedro a v zimě smog.
 • Chceme, aby město nabízelo kvalitní a dostupné veřejné služby – ať už je to bydlení, vzdělání, kultura nebo sociální péče.

Jsme věrní svým slibům a závazkům. Politika pro nás není byznys ani kolbiště. Na naší kandidátní listině najdete členky a členy Strany zelených i nezávislé osobnosti. Najdete tam lidi politicky zkušené i muže a ženy přinášející novou energii.

Všichni z nás však žijí, pracují a tráví volný čas v Brně, starají se zde o rodiče a vychovávají tu i své děti. Máme Brno rádi a jdeme do voleb, protože chceme rozvíjet a zlepšovat místa kolem nás pro sebe i další generace.

K tomu potřebujeme Vaši důvěru a Váš hlas. Přijďte, prosím, k volbám 5. a 6. října a zaškrtněte celou kandidátku Strany zelených.

 

Mgr. David Oplatek

kandidát Zelených na starostu městské části Brno-střed

 

Priority našich předních kandidátů a kandidátek

 

Chci, aby se radnice chovala k občanům férově. Rovné podmínky musí platit pro všechny a úřad musí myslet i na lidi starší, handicapované či nemajetné.

Usiluji o to, aby se cyklisté a chodci cítili na ulicích bezpeční, aby řidiči snadno zaparkovali a aby se v centru díky množství zeleně a hospodaření s dešťovou vodou dobře dýchalo i v létě.

Děti jsou budoucností naší čtvrti. Zasadím se o to, aby se zde rodinám žilo lépe. Ať už jde o dostatek míst ve školkách i pro mladší děti, podporu zkrácených úvazků nebo bezpečné cesty do škol a parků.

Brno se stalo jedinečné a nezaměnitelné díky kultuře. Je proto důležité, aby byla kvalitní a přístupná lidem. Zlepšíme tak veřejný prostor, vztahy mezi lidmi a posílíme zodpovědnost za město, ve kterém žijeme.

Záleží mi na tom, aby se Vám v naší městské části dobře žilo a pěkné okolí Vašeho domova vytvářelo příjemné sousedství

Nechceme centrum města zakonzervovat v jeho současné podobě, ale jeho rozvoj musí ctít jedinečného genia loci a být v souladu se stávající architekturou.

Střed města nemá být skanzenem ani kancelářskou nebo obchodní čtvrtí. Život centru dávají jeho obyvatelé. Usiluji o kvalitní a dostupné bydlení pro všechny.

 

Brno zdravé, živé a udržitelné

 

Město, ve kterém se neupečete

 • Oživíme a zpřístupníme nábřeží řek.
 • Obnovíme parky a zelené plochy v ulicích i ve vnitroblocích, aby zadržovaly vodu.
 • Budeme trvat na využití zeleně v architektuře pro její schopnost tlumit výkyvy teplot.
 • Nadále umožníme adoptovat si kus půdy, protože i lidé ve městě mohou zahradničit.
 • Najdeme nové plochy pro výsadbu stromů a dalších rostlin.
 • Budeme vytvářet stinná místa a vodní prvky pro příjemný pobyt v horkém městě.

 

Město žije ve dne i v noci

 • Podpoříme kulturu a umělecká díla v ulicích.
 • Rekonstrukce městských domů budeme provádět s respektem k jejich hodnotě a významu.
 • Zvýšíme podporu spolkové činnosti s důrazem na komunitní a sousedské akce.
 • Pro spolky působící na území městské části připravíme přehledný manuál, ve kterém představíme možné formy podpory jejich činnosti z naší strany.
 • Rozvineme nabídku kvalitních lokálních potravin na Zelném trhu a podpoříme pořádání trhů i na jiných místech v městské části.
 • Zřídíme pozici „nočního starosty“, který bude moderovat problémové situace spojené s nočním životem ve městě.
 • Podporu klubové scény provážeme s požadavky na zamezení rizikům spojeným s rekreačním užíváním drog. Kluby by měly mít proškolený personál, který je v kontaktu s terénními pracovníky.
 • Prostřednictvím stipendií chceme podporovat umělce, kteří žijí a tvoří na území naší městské části.
 • Nedopustíme návrat herních automatů.

 

Kvalitní veřejný prostor pro všechny

 • Pomůžeme prosadit koncept „Procento na umění“ z veřejných zakázek – staveb, které umožní podporu současného umění, vytváří kulturní kapitál, ale i rozvíjejí kulturní turismus
 • Rozšíříme počet míst pro bezplatné připojení k internetu.
 • Postavíme v parcích zóny pro posilování.
 • Zajistíme dostatek snadno dostupných veřejných WC.
 • Billboardy a křiklavou reklamu odstraníme z centra města. Vytvoříme vhodné plochy pro propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí a černý výlep budeme důsledně odstraňovat.
 • Ulice a náměstí slouží lidem. Budeme proto pokračovat v aktivní komunikaci s veřejností ohledně plánování změn veřejných prostranství.

 

Pomáhat je fér

 • Sociální práce s jednotlivci je nezbytný doplněk k veřejně prospěšným pracím. Navážeme proto na spolupráci s Diecézní Charitou Brno a dalšími organizacemi při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a souvisejících sociálních problémů.
 • Podpoříme dialog obyvatel ubytoven a azylových domů se sousedy, politiky, zdravotníky nebo policií za účelem snížení problémů spojených s fungováním těchto zařízení.
 • Budeme pracovat na tom, aby azylová zařízení dokázala pomoci i závislým na alkoholu a jiných drogách.
 • Podle potřeby rozšíříme v městských domech koncept domovnictví, který výrazně přispívá k udržování klidu a pořádku uvnitř i venku.

 

Čistý dům, ulice i planeta

 • Rozšíříme počet popelnic na tříděný odpad přímo v domech.
 • Ve spolupráci s magistrátem rozšíříme sběr bioodpadu a jeho smysluplné využití pro výživu půdy.
 • Nadále se budeme snažit zvyšovat počty odpadkových košů vybavených sáčky pro lidi se psy.
 • Zajistíme úklid celé městské části bez použití škodlivých chemikálií.
 • Zjednodušíme nahlašování plných odpadkových košů
 • Budeme pokračovat ve zkulturňování kontejnerových stání, například jejich ozeleněním.

 

Brno pro všechny generace

 

Školy a školky, do kterých se děti těší

 • Zasadíme se o rovný přístup ke vzdělávání i k mimoškolním aktivitám pro všechny děti bez ohledu na finanční možnosti rodičů.
 • Zajistíme obědy ve školních jídelnách i pro ty děti, kterým je rodiče dosud nemohli zajistit.
 • Zasadíme se o rozšiřování chutného a zdravého stravování pro školáky a zapojování škol do projektu Skutečně zdravá škola.
 • Podpoříme spolurozhodování dětí a rodičů ve školách a školkách.
 • Poskytneme záštitu projektům uplatňujícím inovativní přístupy ke vzdělávání.
 • Budeme rozšiřovat nabídku alternativních pedagogických přístupů ve veřejných školách
  a školkách.
 • Metodicky podpoříme zřizování pozic školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • Cesta do školy, na hřiště, nebo do parku musí být bezpečná. Do rozhodování o potřebných úpravách zapojíme i školáky.
 • Zasadíme se o modernizaci školních budov i jejich vybavení. Připravíme školy na nápor silných ročníků.
 • Ve spolupráci s vysokými školami a neziskovými organizacemi zajistíme dostatečnou nabídku výukových programů pro školy i pro učitele.
 • Podpoříme rozvoj knihoven jako místních center kultury a vzdělávání.

 

Fandíme rodinám

 • Budeme prosazovat dostatek míst v městských školkách pro tříleté i dvouleté děti.
 • Podpoříme vznik dětských skupin a firemních školek.
 • Zasadíme se, aby byly sportoviště a zahrady škol a školek přístupné pro veřejnost, až skončí vyučování.
 • Pomůžeme sladit pracovní a rodinný život zaměstnankyním a zaměstnancům městské části a podpoříme zkrácené úvazky.
 • Zajistíme rozvoj bezpečné a zdravé dopravy pro děti, dospělé i starší

 

Kvalitní život ve stáří

 • Veřejný prostor uděláme přístupným i pro ty, kteří se v něm dnes pohybují s obtížemi. Zajistíme dostatek laviček a bezbariérových toalet.
 • Podpoříme vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné volnočasové aktivity seniorů a seniorek.
 • Setkávání různých generací je přínosem pro všechny. Podpoříme vznik mezigeneračního centra
  v rámci Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů.
 • Pomůžeme těm, kteří pečují o své blízké. Podpoříme denní stacionáře a pečovatele, aby pečující mohli lépe skloubit osobní a pracovní život.

 

Každý potřebuje střechu nad hlavou

 • Ve spolupráci s magistrátem zařídíme další výstavbu nájemních bytů. Mladé rodiny ani senioři už nebudou odcházet z centra kvůli příliš vysokým cenám bydlení.
 • Zrychlíme proces přidělování městských bytů.
 • Městské bytové domy budeme spravovat ve spolupráci s nájemníky, kteří znají svůj dům nejlépe.
 • Úspory se vyplatí městu i nájemníkům. Bytové domy budeme stavět a opravovat, tak abychom šetřili energii i přírodu.
 • Odmítáme nekontrolovaný nárůst dluhů na nájemném. Městská část zajistí obyvatelům svých bytů dluhové poradenství a poskytne jim splátkový kalendář na míru.
 • Budeme spolupracovat s magistrátem na osvědčených celoměstských programech sociálního bydlení, které pomáhají řešit problémy spojené se sociálním vyloučením dětí, rodin i jednotlivců
 • Žadatelům budeme přidělovat byty spravedlivě a bez protekcí.


Brnem bezpečně, snadno a rychle

 

Doprava je i pěší, na vozíku nebo na kole

 • Omezíme zbytečné překážky. Pohyb po centru bude snadnější pro handicapované, seniory či rodiče s kočárkem.
 • Nesmíme se na ulicích bát. Zvýšíme bezpečnost chodců i cyklistů, například zavedením zón 30
  v obytných oblastech.
 • Budeme pokračovat v projektu Bezpečně do škol, který pomáhá identifikovat a odstraňovat nebezpečná místa na cestě dětí do školy.
 • Dohlédneme na realizaci navržených změn dopravního značení, která váznou na magistrátu.
 • Na místech, kde se lidé necítí bezpečně, posílíme šetrné noční osvětlení.

 

Brno autem, ale férově

 • Zvýhodníme místní obyvatele při parkování zavedením rezidentního parkování.
 • Zasadíme se o výstavbu parkovacích domů a záchytných parkovišť.
 • Podpoříme projekty sdílení aut. Carsharing šetří místo ve veřejném prostoru a je ohleduplnější k přírodě než využívání vlastního automobilu.
 • Vytvoříme vhodné nabíjecí stanice pro elektromobil a další dopravní prostředky poháněné elektřinou.


Brno otevřené, fungující, naše

 

Otevřený úřad

 • Zasadíme se o digitalizaci úřadu tak, abychom usnadnili lidem život a umožnili jsme jim podílet se na rozvoji města. Zajistíme, že se digitální nástroje opravdu budou využívat.
 • Otevřená data mohou zlepšit naši práci. Agendu radnice převedeme do digitální podoby, abychom data o městské části mohli analyzovat. Zároveň data zveřejníme, ať je každý může smysluplně využít. O otevřený přístup budeme usilovat také u radnicí zřizovaných organizací.

 

Přespolní jsou taky sousedé

 • V centru města žije spousta lidí, kteří zde nemají nahlášené trvalé bydliště. Rádi bychom to změnili. Motivací bude možnost získat parkovací kartu, přístup k nájemnímu bydlení nebo levnější šalinkartu.
 • Každý desátý obyvatel nebo obyvatelka centra Brna nemá české občanství. Proto chceme do Zpravodaje městské části Brno-střed zahrnout také dvoustranu nejdůležitějších informací v nejčastěji používaných jazycích.

 

Mluvte nám do toho!

 • Na setkáních s občany budeme zapojovat veřejnost do rozhodování. Lidé budou mít možnost i nadále přímo ovlivňovat investice a aktivity městské části.

 

 

Zde si můžete prohlédnout celou naši kandidátku pro Brno-střed.