22. 8. 2010

Jakoby se tento víkend roztrhl se zelenými mediální pytel a vysypala se z něj řada připravovaných projektů, které mají přispět ke zvýšení kvality života v našem městě.

Ale možná je to jen tím, že řada brněnských zelených zastupitelů před začátkem letošních prázdnin a podzimními komunálními volbami prostě sklízí plody své čtyřleté práce.

Zelení zastupitelé za dobu svého působení na radnici rozhodně nezaháleli a iniciovali řadu projektů a záměrů, které ve svém součtu mohou město a jeho tvář výrazně změnit k lepšímu. Jedná se o zásahy, které nestojí mnoho, ale mohou mnoho přinést a jsou důkazem toho, že není malých projektů.

Pro život města je skutečně výhodnější, když se mění na mnoha místech i v menším rozsahu, než když se připravuje jeden obří megalomanský projekt a na zbytek nezbývá čas ani peníze. A to je asi ta největší změna, kterou do směřování města přinesla současná koalice na městské radnici.

Příklad první: Přednádražní prostor

Zelení chtějí upravit prostor před vlakovým nádražím

Podle brněnské Strany zelených by se prostor před Hlavním nádražím v Brně měl změnit, aby tudy lidé snadněji procházeli a cítili se tam bezpečněji. Chtějí proto o úpravách místa zahájit diskusi. Návrhy zelených vycházejí z několika studií vysokoškoláků, v nichž lidé prostor označili za přehuštěný, chaotický, nepřehledný, zanedbaný a nevzhledný. Změny, které z diskuse vzejdou, by se podle Strany zelených měly uskutečnit co nejdřív.

Nepůjde o masivní stavební zásahy. Úpravy, podle zelených, nevyjdou draho.

Podle studentských průzkumů lidem nejvíc vadí špatná prostupnost prostoru. Přejít z jednoho konce nástupního tramvajového ostrůvku na druhý vyžaduje často pevné nervy a trpělivost. Dobíhat tramvaje jde v takových podmínkách těžko. „Zábradlí a dalších bariér je tam opravdu přespříliš a minimálně prostor před vstupem do nádražní budovy lze upravit, aby se jím dalo přímo procházet,“ řekla zastupitelka města Brna za zelené Kateřina Dubská. Podle ní nelze od cestujících čekat, že se z hlavní nádražní budovy na ostrůvek vzdálený několik málo desítek metrů budou dostávat podzemními chodbami, což by byla nejsprávnější cesta. „To je příliš komplikované. Lidé si vždy hledají tu nejkratší a nejpohodlnější variantu,“ podotkla Dubská. Zábradlí podle ní v tomto případě jen komplikuje situaci.

Podobné je to s přístřešky, které na ostrůvcích stojí. Na těch by se podle zelených měly zrušit pevné boky s reklamními poutači. Subtilnější konstrukce by méně bránila pohybu. Podle Strany zelených by si diskusi o změnách zasloužila i další brněnská zákoutí. Její vedení dojednává, aby se i v Brně uskutečnila výstava Městské zásahy, kterou s úspěchem uspořádali architekti v Bratislavě a Praze. Na Slovensku vzbudila mimořádný ohlas a část nápadů, jak naložit s veřejným prostorem, si osvojila městská správa.

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 26.6.2010
Strana: 2
Autor: (ek, ČTK)

Lidem vadí chaos před nádražím

Prostor před brněnským hlavním nádražím by se měl změnit, aby tudy lidé snadněji procházeli a cítili se bezpečněji.

V čerstvém výzkumu studentů sociologie lidé přednádražní prostor označili za přehuštěný, chaotický, zanedbaný a nevzhledný. „Je na čase přestat se ohlížet na nekonečný projekt odsunu nádraží a připravit úpravy přednádražního prostoru co nejdříve,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander (SZ). Jít přitom nemusí o masivní stavební zásahy, protože kvalitu života ve městech často utváří „maličkosti, které nevyžadují obří investice, ale spíše dobré nápady“.

Nejvíce Brňanům před nádražím vadí špatná prostupnost prostoru. Pohyb po nástupních ostrůvcích komplikuje množství bariér. Dobíhat tramvaje mezi reklamními panely a zábradlím nejde snadno. Od cestujících podle Andera nelze čekat, že se z hlavní nádražní budovy budou na ostrůvek vzdálený několik málo desítek metrů dostávat podzemními chodbami. To je podle oponentů tak komplikovaná cesta, že k ní nemusí donutit ani vysoký plot. Zábradlí podle Andera v tomto případě situaci jen komplikuje a zrušit by se měly i pevné boky přístřešků s reklamními poutači. Subtilnější konstrukce by pohybu bránila méně. Diskusi o změnách by si podle Andera zasloužila i další brněnská zákoutí. Spolu s architekty Matúšem Vallo a Oliverem Sadovským dojednává realizaci výstavy Městské zásahy, jež vzbudila velký ohlas v Bratislavě. Část nápadů a postřehů, jak vylepšit veřejná prostranství, si tam nakonec osvojila městská správa – a pokouší se je uskutečnit.Výstava, pro niž si odborníci vyberou městské prostranství a navrhnou jeho úpravy, by v Brně mohla začít v září.

Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 26.6.2010
Strana: 6
Autor: čtk, sea

Příklad druhý: Městské vnitrobloky

Mnohdy není potřeba vytvářet nová hřiště a plochy pro trávení volného času. Zejména v centru města ani žádné další vhodné plochy nejsou. Stačí se ale podívat za hradby městských domů a objevíte volné prostory plné většinou neudržované zeleně či nelegálně parkujících aut. A přitom také stačí málo – promluvit si s obyvateli okolních domů o jejich potřebách a přáních a mohou vzniknout projekty, které přispějí k lepšímu pocitu z místa, kde bydlí řada brněnských občanů, přispějí k obnovení zelených plic města a působí preventivně vůči drobné kriminalitě.

http://www.zelenebrno.cz/Uspechy/Mesto-premeni-tri-desitky-zanedbanych-dvoru-na-hriste

Příklad třetí: Městské zásahy

Brno bude hned po Praze a Bratislavě dalším městem, které se vydá cestou městských zásahů. V každém městě existují nehezká a zanedbaná místa, která vadí a hyzdí. Nemusí být velká rozsahem,ale jejich negativní působení na své okolí škodí víc, než jsme si zpočátku ochotni připustit. A stačí několik promyšlených úprav, z ošklivého místa se stane pěkné a lidé,kteří kolem nich denně procházejí, začínají zjišťovat, že se najednou cítí lépe. A to je důležité.

http://www.zelenebrno.cz/Aktuality/Architekti-Zlepsime-mesto-levne

Příklad čtvrtý: Vedle cyklostezek také cyklopruhy

http://www.zelenebrno.cz/Aktuality/Novy-cyklopruh-povede-k-nadrazi