11. 6. 2019

Dva hlavní jednací body bude mít dnešní mimořádné zastupitelstvo MČ Brno-střed, které se na žádost patnácti zastupitelů z opozičních klubů Pirátů, Zelených a Žít Brno koná dnes 11. června 2019 od 16 hodin na radnici Brno-střed.

“Týden před jednáním Zastupitelstva města Brna chceme podpořit pokračování fungujícího přístupu ukončování bezdomovectví Housing First. Navrhujeme, aby se Brno-střed do programu zapojilo a magistrát se přihlásil do výzvy č. 108 Ministerstva práce a sociálních věcí, která k tomuto účelu byla vypsána. Navrhujeme, aby naše městská část do projektu nabídla 30 bytů.” vysvětluje zastupitel David Oplatek (Zelení). Zapojení se největší brněnské městské části už podpořila sociální komise Brna-střed 3. června a to naprostou většinou devíti z deseti přítomných členů.

“Přístup Housing First aplikovaný na již ukončený projekt Rapid Re-Housing zaměřený na rodiny s dětmi a na projekt zaměřený na individuální bezdomovectví, který dosud probíhá, se ukázal jako efektivní a oceňovaný nástroj v boji proti chudobě či zneužívání dávek na bydlení majiteli pochybných ubytoven,“ vysvětluje zastupitel Gabriel Kurtis (Žít Brno).

“Díky projektu děti z rodin, které dostaly možnost bydlet v obecním domě, nestrávily 3894 dní v náhradní rodinné péči. Co se týče zdravotního stavu, je dvojnásobně nižší riziko návštěvy pohotovosti, čtyři a půlkrát méně jízd sanitkou, třikrát méně hospitalizací, dvakrát méně antibiotik, čtyři a půlkrát méně duševních onemocnění, dvakrát méně dětí ohrožených hladem,“ přiblížil již dříve výsledky Štěpán Ripka z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.“ Projekt s přesvědčivými výsledky přebírají další města. Proto chceme, aby v něm Brno nadále pokračovalo,” doplňuje Kurtis.

Druhým bodem mimořádného zastupitelstva bude novelizace vyhlášky města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách. Nestandardně omezuje podmínky podnikání v jedné ulici Dornychu, aniž by k omezení byl jakýkoliv právní důvod či odborný podklad (měření prokazující překračování hlukových limitů apod.).

“Na řešení případných problémů bohatě stačí stávající právní úprava. Navíc v tomto případě se dle našeho jedná o postup v rozporu se zákonem, kdy město nesmí obecně závaznou vyhláškou regulovat jednu konkrétní provozovnu. Chceme město, které žije, ne skanzen. Navrhujeme proto, aby městská část navrhla vypuštění nadbytečného omezení pro provoz hudebního klubu Bajkazyl,” shrnuje zastupitelka Jitka Hrabovská (Žít Brno).