6. 5. 2009

Návrh starosty Brna-střed Šťástky na zpřísnění shromažďovacího zákona považují zelení za hledání alibi pro neschopnost zasáhnout proti neonacistům.

Starosta nevyužil všech možností, které mu dává stávající zákon k
rozpuštění demonstrace neonacistů, nevyužil ani možnosti vymezit trasu
pochodu tak, aby nebránila dopravě a nezpůsobila kolaps.
Páteční pochod neonacistů městem způsobil dopravní kolaps. Městská část
Brno-střed měla pravomoc pochod přes nejfrekventovanější místa v centru
města zakázat [1]. Starosta však tento krok neučinil. Místo toho nyní
navrhuje zpřísnění zákona způsobem, který má omezit svobodu shromažďování
všem občanům.

Ve chvíli, kdy v pátek 1.5. odpoledne pronášel zástupce německých
neonacistů na náměstí Svobody slova o tom, že „násilný odpor není
zločinem“, měl osobně přítomný starosta dostatek podkladů k tomu, aby
takové shromáždění ukončil. I přes výslovné upozornění na pronesené výroky
starosta nezasáhl. Nevyužil tak možnosti, kterou mu k ukončení
neonacistické demonstrace dával stávající zákon [2].

Martin Ander, náměstek primátora města Brna a místopředseda SZ, k tomu
dále uvádí:
„Starosta Šťástka nevyužil všech možností stávajícího zákona, aby zabránil
dopravnímu kolapsu a vylidnění centra kvůli pochodu neonacistů, přesto
nyní přichází s návrhem na zpřísnění zákona, který omezí práva a svobody
všech občanů. Paradoxní je, že téměř tři roky vedl rezort, do jehož
kompetence zákon spadá, starostův stranický kolega Langer. Návrh na
technickou úpravu zákona, která by dala obcím více času na prověření
okolností svolání neonacistických akcí, na vládě v minulém týdnu však
přednesl ministr za zelené Michael Kocáb.“

Odkazy na platné znění zákona shromažďovacího:

[1]
§10, odst. 3) Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde
by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem
obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde,
aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

[2]
§10, odst. 1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže
by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě: .b) dopouštět se násilí
nebo hrubé neslušnosti; c) jinak porušovat ústavu a zákony.

Bližší informace:
Martin Ander, místopředseda SZ, tel: 732 565 042