24. 8. 2010

V případě projektu podzemních garáží pod Zelným trhem rozhodovala Rada města Brna bez důležitých informací. Pro zelené je zachování kulturní a historické hodnoty Zelného trhu prioritou, proto navrhneme znovuzařazení bodu na nejbližší jednání Rady.

Po prověření projednávání projektu podzemních garáží pod Zelným trhem jsme zjistili, že Rada města Brna rozhodovala 14. července o tomto projektu, aniž by měla k dispozici důležité informace. Radním chyběla k dokumentaci aktuální stanoviska věcně příslušných odborů magistrátu, což považujeme za zásadní chybu. Město musí chránit historické hodnoty tohoto významného brněnského náměstí, a proto navrhneme znovuzařazení bodu na nejbližší jednání Rady města Brna.

Martin Ander, náměstek primátora za SZ k tomu říká: „Jednání rady v polovině července jsem se nezúčastnil, neboť jsem byl na dovolené. Po návratu jsem zjistil, že kolegové neměli při rozhodování k dispozici vyjádření všech dotčených odborů magistrátu. Navíc investor na požadavek magistrátních úředníků nyní dokumentaci doplňuje a mění. Považuji za nepřijatelné, aby rada přijímala usnesení v tak závažných věcech bez znalosti stanovisek magistrátních odborníků. Navrhnu proto zrušení přijatého usnesení rady a nové projednání celé věci. Rada by se tak zásadním projektem měla zabývat až tehdy, když bude mít k dispozici všechna stanoviska odborů a kompletní podklady.“

Jana Drápalová, členka Rady města Brna za SZ, má vě věci jasno: „Nekompletním materiálem s neaktuálními informacemi jsme byli jako radní uvedeni v omyl. Je třeba to napravit a vydané stanovisko vzít zpět.“

Současný vývoj projednávání považují zelení za nešťastný. Projekt soukromého investora na výstavbu garáží pro obyvatele centra nesmí v žádném případě ohrozit historickou hodnotu náměstí ani brněnské podzemí. Podle zelených by komplexní rekonstrukce Zelného trhu měla ulevit od parkujících aut na povrchu, doplnit zeleň, zachovat prostor pro kvalitní služby trhovců a garantovat přiměřené podmínky pro kvalitní bydlení lidí v centru. Žádná součást tohoto plánu, ani navazující soukromý projekt nesmí způsobit škody na kulturních a historických hodnotách náměstí. To budou zelení v radě města prosazovat a hlídat.

„Zelení se ve vedení města snaží, aby se centrum nevylidňovalo a lidé tu nacházeli uspokojivé podmínky pro trvalé bydlení, včetně parkování. Nikdy ale nedopustíme, aby byl jakýkoliv projekt parkování na úkor historických hodnot města. Výhrady autorů regulačního plánu, architektů Němce a Mikšíka, k projektu podzemních garáží považuji za vážné a nechám soulad projektu s regulačním plánem pečlivě prověřit,“ dodává Ander.

Zelení od počátku svého působení ve vedení města pracují na tom, aby rekonstrukce Zelného trhu byla projednávána s veřejností a odpovídala požadavkům občanů. „Proto jsme v minulosti iniciovali podrobnou studii využití Zelného trhu, urbanistickou soutěž, rozsáhlou anketu, ale i několik veřejných besed.Také v tomto případě budeme trvat na tom, aby byl záměr investora projednáván s veřejností,“ říká Jana Drápalová.

Martin Ander, místopředseda SZ, náměstek primátora

Jana Drápalová, předsedkyně SZ JMK, radní města Brna