9. 10. 2017

České děti se nerady učí. Chybí jim dovednosti, nemají zájem o vědu a jejich výsledky do velké míry určuje zázemí. Učitelé dosahují jen asi na polovinu platu jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, jsou demotivovaní a často učitelskou kariéru opouští. Kvalita veřejných škol prokazatelně klesá, což ukázaly průzkumy srovnávající úroveň vzdělávání v zemích OECD v uplynulých deseti letech.

„Realitou českého školství jsou doširoka rozevřené nůžky mezi těmi, kteří „na to mají“ a zbytkem. Přitom na kvalitní vzdělání by měl mít nárok každý. Jeho absence je prazákladem všech problémů společnosti: nevzdělaný člověk si hůře najde práci, snáze spadne do exekučních pastí nebo není schopen oddělování informací od propagandy,“ říká religionista Matouš Vencálek, který kandiduje za Zelené do poslanecké sněmovny.

„Zelení chtějí navýšit celkový objem investic do vzdělávání alespoň na úroveň průměru vyspělých zemí a zvýšit platy učitelek a učitelů na důstojnou úroveň. Učitelská profese je přece jedno z nejnáročnějších a společensky nejodpovědnějších povolání,“ zdůrazňuje Vencálek. „Zároveň zavedeme nárokové tvůrčí volno i pro učitele základních a středních škol, a to jednou za pět let na dobu šesti měsíců, což má na jejich výkonnost i duševní pohodu prokazatelně pozitivní účinky. Chceme také, aby pedagogická, psychologická a didaktická příprava byla dostupná absolventům všech vysokých škol. Učit by tak mnohem jednodušeji mohli odborníci a odbornice z praxe,” dodává.

Samostatnou kapitolou jsou bariéry, které ve školství obecně přetrvávají. Ať už jde o překážky pro začlenění dětí s některými formami znevýhodnění do běžných škol, nebo o komplikace při vzniku školních zařízení s alternativním vzdělávacím programem. V prvním případě chybí znovu dostatek peněz, aby byl v klasických školách dostatek asistentů pro handicapované děti. Nyní navíc na nátlak ministra financí hrozí, že tato podpora bude ještě osekána. V případě druhém postačí otevřenost novým pedagogickým přístupům.

„Vzdělávání má především každému žákovi a žákyni pomoci maximálně rozvinout jejich schopnosti a podporovat jejich sociální integraci a orientaci ve světě. Proto podporujeme vznik komunitních a otevřených škol, které nabídnou kvalitní občanské vzdělávání v politické, mediální, finanční a ekologické gramotnosti. Jen tak se žáci a studenti naučí kritickému myšlení a toleranci a stanou se z nich aktivní občané se zájmem o veřejné dění,“ dodává Matouš Vencálek.