22. 5. 2019

Náš středový zastupitel Michal Závodský podal na prvního máje 2019 podnět k aktualizaci Městského standardu „Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna“.

Jakkoli to zní nesrozumitelně technicky, tak se za tím neskrývá nic jiného, než snaha o ztlumení intenzity některých nočních veřejných osvětlení (VO).

Zmíněný standard totiž určuje, jaká světla se smějí v Brně u VO používat. Naposledy prošel revizí před více nežli dvěma roky a zasloužil by si tak aktualizaci – už vzhledem k vyvíjejícím se poznatkům ohledně negativních vlivů přílišné intenzity nočního osvětlení.

Pomyslnou poslední kapkou byla situace na dokončované rekonstrukci ulice Údolní, na kterou jej upozornil jeden z místních obyvatel.

Standard stanovuje pro veřejné prostory a obytné zóny se střední a nízkou intenzitou dopravy teplotu chromatičnosti ≤ 3000 K (přitom dřívější vyhovující žluto-oranžové sodíkové výbojky měly 2000 K a EU doporučuje svícením do max. 2 700 K). Je obecně známo, že při nočním osvětlení ve vztahu k obyvatelům, ale i fauně a flóře je třeba co nejvíce eliminovat modrou složku světla – čím modřejší je světlo, tím větší je světelné znečištění. Nadužívání světel modrého spektra dále mj. snižuje u lidí hladinu hormonu melatoninu, což může vést k poruchám spánku, ale i k závažnějším nádorovým onemocněním.

Michal Závodský proto navrhuje, aby pro klasické ulice byla teplota chromatičnosti snížena na ≤ 2 700 K a bylo více podporováno biodynamické osvětlení a solární napájení lamp.

Podnět směřuje na příslušný Odbor investiční MMB a na správce VO Technické sítě Brno,takže uvidíme, jak se s ním „popasují“.