27. 1. 2010

Přístupněné podzemí, sluneční hodiny nebo připomínka minulosti spojená s Židy. Brňané mají podle pondělní diskuze o budoucí podobě Římského náměstí různé představy. Shodují se ale ve dvou věcech. Chtějí klidné prostory bez aut a rekonstrukci památek.

Setkání obyvatel Brna uspořádalo brněnské Urban centrum a nadace Partnerství. Cílem bylo
hlavně shromáždit připomínky lidí a zahrnout je do připraveného projektu.
„Chceme takto zjistit, jaké má být zadání pro týmy architektů, které se
od června utkají ve veřejné soutěži. Náměstí bychom chtěli začít
rekonstruovat v roce 2012, čerpat budeme i z evropských dotací,“ začal
diskuzi náměstek primátora Martin Ander. Po představení záměru
následovala živá debata velkého počtu návštěvníků. Většina hlasů
vyžadovala rekonstrukci františkánského kláštera, který prostoru mezi Masarykovou, Orlí a Josefskou ulicí vévodí. Jenže v tom úmysly města naráží.

„Klášter patří soukromému vlastníkovi. Nemůžeme ho nijak přinutit,
aby památku opravil. Pomohli jsme ale v tom, že jsme změnili územní
plán. Teď už může být z budovy komerční objekt. Majitel projevil zájem
klášter opravit, doufáme, že se to povede,“ uvedla urbanistka Jana Tupá
z brněnského magistrátu. Podle některých debatujících ale bude Římské
náměstí bez opraveného kláštěra jen jako „chudý příbuzný“ jiných
brněnských náměstí.

Minulosti se týkaly i další návrhy. „Pod místem je mnoho sklepů.
Stálo by za to uvažovat o otevření podzemí nebo o hlubokém
archeologickém průzkumu,“ upozornil jeden z Brňanů. Za pravdu mu dala i
historička Milena Flodrová, která objasnila i původ názvu. „Nejdřív se
místo jmenovalo Židovský plácek. Do patnáctého století to totiž byl
střed židovského města. Pak v době baroka chtěli Brňané toto označení
přebít a zvolili dnešní název,“ podotkla Flodrová.

Brněnský deník – Rovnost | 25.1.2010 | autor: Aneta Šedá