8. 9. 2010

Většina zastupitelů města Brna na jednání zastupitelstva 7. září odmítla zařadit na program zasedání návrh zelených na vyhlášení místního referenda o záměru výstavby soukromých garáží pod Zelným trhem.

Zelení proto podpoří občanskou iniciativu za projednání tohoto kontroverzního projektu na jednání zastupitelstva a budou se zasazovat o zařazení tohoto bodu na nejbližší, říjnové jednání.

„Je škoda, že zastupitelé velkých stran odmítli dát občanům možnost podílet se na rozhodování o projektu, který hrozí významně zasáhnout do cenného náměstí v srdci Městské památkové rezervace. Zvláště to překvapuje od zastupitelů ODS, která již v červenci přispěchala s kritikou projektu,“  říká k tomu předsedkyně klubu SZ Jana Drápalová.

A Martin Ander, náměstek primátora za SZ, k tomu dodává: „Byla-li zastupiteli odmítnuta možnost, aby o ochraně Zelného trhu rozhodli občané v referendu, je na místě, aby se záležitostí vážně zabývali sami zastupitelé a dali k věci své jasné stanovisko. Zelení se proto zasadí o to, aby na nejbližší jednání zastupitelstva byla tato otázka zařazena, tak jak žádají občané v petici.“

Záměr výstavby podzemních garáží pod Zelným trhem již několik měsíců vyvolává oprávněné obavy veřejnosti. I samotní projektanti připustili riziko ohrožení památkově chráněné kašny Parnas či historických sklepů pod náměstím. Existuje navíc důvodná obava, že zásahy do náměstí v souvislosti s výstavbou garáží budou větší, než se nyní předpokládá, a to kvůli nezbytným havarijním výstupům na povrch v horní části náměstí. Zelení na uvedená rizika soustavně upozorňují a požadovali proto také opětovné projednání záležitosti v Radě města Brna.