31. 8. 2010

Havarijní nouzové výstupy na povrch náměstí znamenají další zásah do historického centra, který by podzemní garáže způsobily. Projektanti o něm však dosud mlčeli.

To je výsledek podrobného prověření souvislostí výstavby podzemních garáží pod Zelným trhem, které zelení v posledních dnech provedli.

Na základě zjištění, že radě města při červencovém rozhodování o
projektu podzemních garáží byly předloženy nekompletní a nepřesné
materiály, zelení projekt konzultovali s řadou odborníků. „Ti
potvrdili, že projektanti garáží zamlčují některé souvislosti, které projekt v budoucnu vyvolá,“
vysvětluje náměstek primátora Martin Ander. Jedná se například o
potřebu vybudování havarijních výstupů v horní části náměstí. Rizika
projektu a ohrožení historických hodnot náměstí se tak stávají
reálnějšími. Dokonce ani sami projektanti garáží ve svých vyjádřeních
v tisku nepopřeli ohrožení kašny Parnas při stavebních pracích.

Po konzultaci s autory projektu rekonstrukce náměstí proto zelení
navrhují jiné řešení pro Zelný trh: vyhrazení 48 míst po obvodu střední
části náměstí pro noční parkování. Takové řešení je nesrovnatelně
levnější, neohrozí historické hodnoty náměstí, zároveň však pomůže
řešit reálný problém obyvatel centra.

Martin Ander, náměstek primátora situaci komentuje:

„Po podrobných konzultacích s odborníky na stavební právo a požární
předpisy musím konstatovat, že projektanti podzemních garáží zamlčují
některé záležitosti, které projekt v budoucnu vyvolá. Jde například o
nezbytné vybudování havarijních výstupů z garáží horní části náměstí.
Takový postup projektantů považuji za neseriózní a obavy z ohrožení
historických hodnot náměstí finální podobou projektu za oprávněné.

Proto jsem oslovil autory vítězného návrhu rekonstrukce náměstí –
ateliér RAW – s žádostí o nalezení alternativního řešení vážného
problému nedostatku parkovacích míst pro obyvatele centra města.
Architekti takové řešení nalezli. Je jím vyhrazení parkovacích míst pro
noční režim náměstí, které je elegantní, nenaruší architektonickou tvář
Zelného trhu, ani neomezí průchod náměstím. Komfortnější služby spojené
s garážováním pak musí obyvatelé centra řešit pronájmem míst ve
stávajících či budoucích parkovacích domech na obvodu historického
jádra. Toto řešení nabídnu k diskusi majitelům okolních nemovitostí. Je
totiž nesrovnatelně levnější a prakticky bez rizik pro Parnas a
historický výraz náměstí.“

Pro zelené je zachování kulturní a historické hodnoty Zelného trhu
prioritou. Už nyní se ukazuje, že projekt podzemních garáží bude mít
více rizik, než se původně předpokládalo. To je jasný signál k tomu,
aby bylo hledáno jiné řešení.

Zelení vždy zdůrazňovali, že projekt soukromého investora na
výstavbu garáží pro obyvatele centra nesmí v žádném případě ohrozit
historickou hodnotu náměstí ani brněnské podzemí. Podle zelených má
komplexní rekonstrukce Zelného trhu tyto cíle: ulevit centru od
parkujících aut, doplnit zeleň, zachovat prostor pro kvalitní služby
trhovců a garantovat přiměřené podmínky pro kvalitní bydlení lidí
v centru. Žádná součást tohoto plánu nesmí způsobit škody na kulturních
a historických hodnotách náměstí.