17. 4. 2011

V Brně neonacisty nechceme je volná neformální iniciativa fyzických osob a organizací. I Vy jste zváni k veřejnému prohlášení a veřejné akci proti nenávistným, frustrovaným názorům sympatizantů nacismu a krajní pravice.

Uskupení vzniklo jako spontánní reakce na skutečnost, že do Brna na
neděli 1. května ohlásila svůj pochod Dělnická mládež, sdružení blízké
zakázané Dělnické straně a napojené na nejtvrdší jádro extrémní pravice
v České Republice. Znepokojivě vzrůstající počet různých pochodů
nenávisti v ČR a iniciativa tímto navazuje na podobné akce z ostatních
měst. V Brně neonacisté pod různými záminkami a jmény pochodují téměř
každoročně a zneužívají svátek práce a lásky k propagaci svých
pochybných politických názorů a k demonstraci svého militantního
postoje.

Dle webu neonacistického hnutí Národní odpor se letošní prvomájová
akce zaměřuje proti údajné „invazi zahraniční pracovní síly“, řečnit
hodlá mj. i Tomáš Vandas. Brnem jsou spekulativně plánovány až 2 pochody
– první vedoucí centrem (zahájení v 13.00 hod. shromážděním
v Lužánkách, pak přes Smetanovu ulici, Veveří, Husovu a Pekařskou na
Mendlovo náměstí) a druhý provokativně mířící do sociálně vyloučených
lokalit (Cejl, Bratislavská a Francouzská).

Po zkušenostech s podobnými demonstracemi v litvínovském Janově,
Plzni, Přerově a naposledy v Novém Bydžově, se obáváme, že jde ve
skutečnosti o shromáždění nenávisti, které má za cíl využít
protiromských nálad ve společnosti k získání dalších politických bodů
pro Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a totalitářské,
nedemokratické myšlenky, které tato strana reprezentuje. Ideologický
rozmach anticikanismu, společně s antihumanismem, eurofobií a
islamofobií je v naší republice čím dál čitelnější.

Respektujeme základní lidská práva, svobodu. Přesto, opakované
prvomájové pochody Dělnické mládeže ulicemi Brna smutně pošlapují ducha
našeho města. Nechceme tomu již nečinně při(e)hlížet ve víkendovém
tichu…

Ke kampani Proč neonacisty nechceme můžete přispět tím, že e-mailem
pošlete stručný důvod, proč v našem městě o projevy neonacismu nestojíte, na adresu info@vbrneneonacistynechceme.cz