14. 6. 2021

V letním počasí proběhlo zastupitelstvo MČ Brno-střed v rychlém tempu. Za tři hodiny jsme šli domů. Na konci jsme ale už v rouškách lapali po dechu.

Nejdůležitější body

 1. Návrh Územního plánu města Brna
  Návrh brněnského územního plánu nyní míří do druhého kola připomínek. Řada kvalitních návrhů vzešla už ze stavební komise. Týkají se zejména ochrany zeleně, s níž nový územní plán zachází velmi ledabyle a to přesto, že příprava města na dopady klimatických změn je jednou z jeho deklarovaných priorit. Jeden příklad za všechny – konci ulice Rezkova je snaha proměnit část Wilsonova lesa na lukrativní stavební parcely. Tomu se snad podaří zabránit samostatným usnesením zastupitelstva, které navrhl David Oplatek a bylo přijato napříč politickými stranami. Tlak developerů na zabírání zeleně je z projednávaného návrhu cítit na mnoha místech a je nutné se proti tomu vymezit. Současný návrh lze připomínkovat do 29. června. Případně můžete vaším podpisem podpořit zástupce veřejnosti. Naši podporu mají Michal Závodský a Gabriela Stögerová. Každopádně tento návrh jako celek jsme podpořit nemohli.
 2. Zastavění Žlutého kopce
  Naši zastupitelé Jasna Flamiková a Michal Závodský předložili k projednání návrh na úpravu územní studie Žlutý kopec. Konkrétně navrhovali rozšíření parku Helgoland v místě, kde studie navrhuje parcely pro pět domů. Reagovali tím mimo jiné i na úbytek zelené plochy, který zde nastal v důsledku rozšíření areálu Masarykova onkologického ústavu. Bohužel zvítězila snaha o zastavění svahu Žlutého kopce a návrh neprošel.
 3. Předkupní práva na garáže na Kopečné
  Naopak jsme podpořili návrh, který vznesl architekt a zastupitel za Žít Brno Radim Horák. Radim navrhl, aby město využilo předkupního práva na garáže stojící v proluce blízko parkovacího domu Pinki Park. Garáže jsou tam jen dočasně. Na této parcele patřící městu by správně měl vyrůst bytový dům. Je nutné ale hlídat, aby jej současné vedení města „výhodně“ nesměnilo.
 4. Odsvěření a vyklizení bytových domů na adrese Dornych 29 a 31
  Poslední dobou sílí tlak na to, aby se město zbavilo bytových domů stojících v těsném sousedství nového administrativního areálu Vlněna. Což o to, vzhledu lokality by nejspíš pomohlo, kdyby tyto domy zmizely. Problém je, že je v nich celkem 40 bytů, z toho 27 obsazených. Zbavovat se bytů v době bytové krize není vůbec moudré. Radní Čuma navíc nebyl schopný vysvětlit, zda město za tyto domy bude požadovat jiné nemovitosti či peníze. Návrh jsme nepodpořili. Hlasy koalice však bohužel prošel. Přijdeme o další městské byty. Stávajícím nájemníkům navíc bude potřeba najít náhradní bydlení. O to míň bytů se dostane na uchazeče o byt. Těch přitom není vůbec málo.
 5. Hospodaření MČ za rok 2020
  Návrh závěrečného účtu prozradil, že loňský covidový rok přežila radnice poměrně dobře a to i přesto, že se vzdala části příjmů díky podpoře nájemců nebytových prostor. Je tak těžko pochopitelné, že letos se radnice urputně bránila podpoře podnikatelů zasažených dopadem koronavirové krize.
 6. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
  Ať vedení radnice nekřivdíme, nakonec se k podpoře našich nájemců rozhoupala. Největší podporou je odpuštění nájemného. Sleva 50 % se však nakonec poskytne jen na dva měsíce – srpen a září. Opatření navazuje na již dříve schválenou slevu na měsíce květen až červenec. Radnice navíc nebude navyšovat nájemné o loňskou inflaci a odpustí penále z letošních dlužných plateb. Petr Kalousek z hnutí Žít Brno sice navrhoval delší dobu, kdy by byla poskytována sleva, ale nakonec jsme rádi alespoň za tohle. I tak budou podnikatelé své ztráty z doby covidu nahrazovat několik let.

 7. Změna jednacího řádu výborů
  Této změně říkáme Lex Závodský. Náš kolega tak často navštěvoval jednání kontrolního výboru a kladl nepříjemné dotazy, až se vládnoucí koalice rozhodla přijmout novelu jednacího řádu, která znemožňuje bez předchozího souhlasu účast zastupitelům na jednání výboru zastupitelstva. Za nás velký špatný. Takhle silově se politika dělat nemá. Návrh jsme samozřejmě nepodpořili.