30. 7. 2021

Myslím, že každý z nás si už od politiků vyslechl konstatování, že něco nejde nebo že na něco nejsou peníze.

Toto je příběh o tom, kdy to šlo a i ty peníze byly, a vše šlo dokonce hodně dobře a tak nápadně rychle, až mne to zaujalo. A to především i proto, že jsem u městské části neuspěl s návrhy zafincovat doplnění parčíku na Helgolandu u Vaňkova náměstí o fitprvky či workoutovou sestavu. Obdobně prý nebyly, resp. nejsou peníze na úpravy bývalého vojenského areálu na Lerchově, na rekonstrukce cest na Kraví hoře nebo nejaktuálněji na potřebnou rekonstrukci parčíku na ulici Tomešově, kam se už drahnou dobu neinvestovalo.

Osobně bych byl především rád, kdyby tento případ nastavil na Brně-střed novou laťku a stal se precedentem. Spíše se však obávám, že u jiných věcí se na něj spíše zapomene a už to zase bude o tom starém klasickém: „nejde, není krupica“.

Asi se nedozvíme, kde ten záměr vznikl (v Divadle Bolka Polívky?) a proč v něm tak aktivně radnice (a zejména tajemník Petr Štika) vystupovala, ale najednou se na jaře 2021 objevil záměr opravy amfiteátru na Kraví hoře s tím, že se zde budou v létě konat kulturní akce. Pamětníci vědí, že se zbytky (ne antického, ale socialistického) amfiteátříku nacházejí za plotem koupaliště a že už je tomu spousta let, kdy byl nějak aktivněji využíván, takže zpustl a zarostl.

Původní stav

První zakázku na opravu vyhlásila radnice 7. dubna 2021 a už 26. dubna vybírala rada z (pouhých!) dvou uchazečů, co se přihlásili. Brněnská společnost KOMFORT,a.s., která určitě jen shodou okolností dělá vedle stavební práce na novém zázemí koupaliště, nabídla celkovou cenu 3,34 mil. Kč (včetně DPH) a zlínská společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. 4 mil. Kč (včetně DPH). Problém však byl, že městská část na opravu vyhradila asi jen něco kolem 2 mil. Kč bez DPH (ale i tak se jedná o celkem pěknou sumu – jen pro srovnání: kupř. na můj výše uvedený záměr pro Helgoland jsem v první fázi potřeboval 600 tis. Kč, tedy jen asi třetinu toho, co chtěla radnice vlít do betonových stupňů amfiteátru).

Vedení MČ pak zadávací řízení rychle zrušilo a následně zadání soutěže ještě rychleji přepracovalo (některé části díla byly „na základě rozhodnutí pana tajemníka“ vypuštěny) tak, aby bylo možné s dostupnými rozpočtovými prostředky dílo zrealizovat.

Aby se to všechno stihlo, strašily materiály rady následovně: „V případě, že by nebylo dílo realizováno, došlo by k ohrožení pořádání již dohodnutých divadelních představení, které mají být zahájeny v amfiteátru již 12.6.2021, tedy za cca 42 dnů.“

A tak to vše šlo šupem: nová výzva k podání cenové nabídky byla společnosti Komfort, a.s. zaslána městskou částí 28.4.2021 (tedy jen dva dny po schůzi rady, co zakázku zrušila) a termín pro podání cenové nabídky byl už 30.4.2021 v 11:00 hod. A světe div se – ve stanoveném termínu Komfort předložila cenovou nabídku ve výši 1,7 mil. Kč, takže na zvlášť svolané schůzi rady 3.5.2021, kde byly jen dva zásadní body (jindy jich bývají desítky, často i přes sto), už to „klaplo“ a rada MČ souhlasila „s ohledem na mimořádnou situaci“ se zvoleným postupem výběrového řízení mimo Směrnici č. 9, Zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., a zadala veřejnou zakázku „Oprava amfiteátru na Kraví hoře“ nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT, a.s,  (Dokumentace k zadávacímu řízení ZDE).

Aby nevznikala nedorozumění: je super, že další část areálu koupaliště bude zrekonstruována a sloužit lidem a kultuře, jen prostě trochu zamrzí, že stejné stachanovské „nadšení“ neukazuje městská část i u jiných projektů.

Odměna za výkon v hlavní (investiční) roli? 😊 Pochvala od Mistra před plným hledištěm pro tajemníka Brna-střed a starostu Brna-střed (zleva) při zahájení Letní scény Bolka Polívky.

A malý dovětek: byl to reklamní plakát právě na Letní scénu Divadla Bolka Polívky, konanou ve zrekonstruovaném amfiteátru, který jako první visel na lešení opravovaného domu ve správě naší městské části na exkluzivním místě Nádražní 4, kam denně zamíří zraky desítek tisíc lidí, kteří procházejí přednádražním prostorem. I tady mne to zaujalo a zajímalo, za jakých finančních podmínek se tak stalo (protože kdyby zdarma, může to využít kdejaká kulturní instituce dostávající se z těžkých koronavirových omezení). Úřadu trvalo odpovědět mi jednou větou (že je to zdarma) 26 dnů… Kdo si počká, ten se dočká – a tady se možná dočkají zejména různé neziskové organizace, které se mohou na MČ tak ptát, zda by si sem rovněž mohly dát bezúplatně upoutávku na své pořady.

JUDr. Michal Závodský
zastupitel, nez. za Zelené