12. 3. 2021

Možná je to prkotina, ale proč se nedozvědět něco nového, zejména když se říká, že vliv na řádné zacházení s odpady má i to, jak daleko to máte k místu, kde je můžete odevzdat.

Nedávno se náš zastupitel Michal Závodský potřeboval zbavit malého zbytku stavební suti – na kontejner moc málo, do popelnice sice tak akorát, ale všichni víme, že tam nic podobného nepatří…

První, co vás jako první napadne, jsou tedy sběrné dvory – platíme si je z daní i poplatků za odpad. Ale ouha: žádný z nich na Brně-střed stavební suť neodebírá, a tedy zbavit se jí je pro leckoho místního znamená podniknout malý výlet po Brně.

Zeptali jsme se proto vedoucího Ing. Josefa Černého z Odboru životního prostředí MMB, v čem je problém, a zde jeho odpověď:

Stavební suť od občanů bylo možné odebírat dle minulé odpadové legislativy jen tam, kde byl udělen krajským úřadem souhlas k provozování zařízení, vázáný na stanovisko příslušné krajské hygienické stanice. Proto to nebylo možné na SSO, kde nebyla vybudována přípojka vody a kanalizace, např. v SSO Veveří, jehož umístění je přechodné bez platného stavebního povolení, které také bylo nezbytnou součástí žádosti.

Co se týká SSO Vídeňská, to sice hygienickým předpisům vyhovuje, protože před třemi lety zde byla vybudována přípojka vody a areálová kanalizace včetně jímky na vyvážení, ale dle kolaudačního rozhodnutí tam nesmějí být odbírány prašné materiály (stavební suť), takže zde odběr suti neprobíhá ani probíhat v budoucnu nebude.

Co se týká SSO Plynárenská, tam již od roku 2018 řádné hygienické podmínky pro obsluhu zajištěny jsou, proto by bylo možné odběr suti zde zvážit. V blízkosti cca do 1 km se nachází SSO Jana Svobody, kde občané všech MČ statutárního města Brna stavební suť odevzdat mohou (pozn. autora: bohužel ten je už na území Brno-sever a tedy řada obyvatel středu by tedy musela cestovat přes celou městskou část)

Dle nového zákona o odpadech bude odběr suti na SSO jednodušší, musíme ale nejdříve vydat novou obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství, což by se mělo stát do konce roku 2021. V ní bude ustanovení o odběru stavebních odpadů na SSO a předpokládám, že pak ty budou odebírány na SSO, kde bude místo pro kontejner. V případě MČ Brno-střed by se to týkalo SSO Plynárenská a MČ Žabovřesky nově budovaného SSO Sochorova. 

Vypadá to tak, že střed města bude v tomto ohledu opomíjen méně a je tu ono světlo na konci tunelu. Jen je škoda, že se i na toto při budování sběrných dvorů více nemyslí. Na druhou stranu je zde zcela čerstvá zpráva, že na Veveří má vzniknout úplně nové sběrné středisko v blízkosti právnické fakulty o celkové ploše asi 1125 m2 a se vším zázemím – tak snad to už nyní klapne.

JUDr. Michal Závodský

zastupitel, nez. za Zelené