9. 5. 2021

Naši zastupitelé Marika Kupková a Michal Závodský se rozepsali o podpoře zřízení městské památkové zóny v širším centru našeho města, a to dle dlouho připravovaného návrhu Národního památkového ústavu.

Demolice a necitlivé přestavby cenných brněnských budov přibývají: v Hybešově, Lidické, na Hlinkách, v Tichého, Wanklově, Barvičově… Abychom nemuseli trnout, kde se to zastaví, je památková zóna nezbytná.

Shodou okolností jen dva dny před dubnovým zastupitelstvem Brna-střed a 10 dnů, co návrh našich dvou zastupitelů pro toto zastupitelstvo ohledně památkové zóny ležel na radnici, přijala rada městské části usnesení, kterým najednou vyjádřila podporu „konkurenčnímu“ rychlokvaškovému návrhu památkové zóny z dílny Kanceláře architekta města, který je však územně menší a co do ochrany slabší – prostě vyhovující jen určitým lidem.

Ve stejném Zpravodaji vyšel i článek pana starosty (na rozdíl od našich zastupitelů dostal dvojnásobný prostor), kde se na závěr vyslovil: „Věřím, že návrh rady naší městské části na schválení Městských památkových zón ukončí často nevěcnou a zavádějící polemiku o našem postoji k ochraně památkového dědictví.“

Koho těmi nevěcnými a zavádějícími polemizujícími asi tak myslel? Tipujeme ty, kterým není jedinečný duch architektury konce 19. a začátku 20. století úplně šumák a nemají vlastní zištné developerské sny.