12. 4. 2021

Přiblížíme vám ty nejdůležitější body, které nás ve středu 14. dubna čekají.

Pravidla pronájmu bytů (na programu letos už po druhé, a to je teprve duben)

Na úvod přichází zadostiučinění. Ačkoli jsme se na předchozím jednání zastupitelstva v únoru celá opozice (SPD nepočítáme, ti vždycky hlasují s ODS) snažili vedení radnice téměř dvě hodiny přesvědčit, že nově schvalovaná Pravidla pronájmů bytů jsou netransparentní a tím pádem i v rozporu s nadřazenými pravidly magistrátu, nebyli jsme vyslyšeni. Jejich škoda. Magistrát dal v březnu za pravdu stížnosti žadatelky, která poukazovala právě na to, že z přijatých pravidel není zřejmé, jak jsou žádosti o byt posuzovány. Radnice MČ Brno-střed dostala 30 dní na opravu, jinak ta na sílu protlačená pravidla magistrát zruší. A tak se nám celý materiál znovu vrací do zastupitelstva. Holt, komu není rady, tomu není pomoci. Rychlá změna pravidel však řeší jen to, aby se magistrátní vlk nažral a pravidla zůstala v zásadě stejná. Naštěstí je napříč zastupitelstvem shoda, že bychom se pravidlům v následujících měsících měli věnovat pořádně a na program se přitom, doufáme, dostane i bytová politika radnice. Přece jen čtyři tisícovky bytů už v tomto nějakou politiku umožňují. Navíc, když několik stovek bytů je stále dlouhodobě neobsazených a radnice stěží stíhá opravit ty, které se během roku uvolní.

Prodej majetku (rozuměj privatizace bytových domů)

Heinrichova 4, Pekařská 16, Lidická 49. Co dům, to příběh.

Dům na Heinrichově je řadová vila s několika málo byty, která potřebuje opravu. Názory na prodej se u nás v klubu různí. Pokud si jej ovšem nekoupí nájemníci, bude osud domu nejistý a případný developer se na něm nejspíš pěkně vyřádí ve snaze dostat do něj co nejvíc bytů.

Pekařská 16. Prodávat památkově chráněný dům, o který město vedlo řadu let soudní spory, ve chvíli, kdy jej konečně získalo do svého vlastnictví a je nachystaný na rekonstrukci, to je jednoznačná chyba.

Lidická 49. Zde to snad vezme dobrý konec. Prodávat dům, který si na sebe vydělá, nedává smysl snad už nikomu s výjimkou ODS. Chuť privatizovat obecní majetek neztratí lidi z ODS nejspíš nikdy. A ideálně přímo sobě, chce se napsat po přečtení článku v Deníku N, který popisuje cestu, kterou se obecní dům na Veveří 11 dostal do rukou firmy ovládané právě lidmi z brněnské ODS.

Opatření na podporu nájemců nebytových prostor

Pod tlakem opozice se vedení radnice rozhoupalo k návrhu úlev na nájemném pro podnikatele sužované dopadem koronavirové pandemie. V materiálech do zastupitelstva zatím nic nenajdete. Vše se chystá na poslední chvíli přesto, že v únoru jsme na toto téma vedli na zastupitelstvu dlouhou diskuzi. Radnice navrhuje slevu z nájmu 50 % po dobu třech měsíců. Budeme navrhovat delší dobu vzhledem k tomu, že současný lockdown trvá s krátkou přestávkou už od října a v dubnu minimálně pro gastropodniky nejspíš ještě neskončí. Mimo snahy pomoci lidem, z nichž řada ve středu města podniká už dlouhé roky, nás vede i pragmatismus. Přijde nám rozumné podpořit stávající nájemce než pak do prázdných prostor dlouhé měsíce hledat někoho nového. Rozhodně však už to, že se vedení radnice podařilo rozhoupat k nějaké aktivitě směrem k pomoci živnostníkům a podnikatelům, je velký úspěch.

Podpora zřízení městské památkové zóny na Brně-střed

Úvodem shrneme fakta. V Brně přišlo o památkovou ochranu 1400 staveb. Netrvalo dlouho a rozjelo se bourání domů, které by dříve nešlo. A to jsme teprve na začátku. Národní památkový ústav už dříve začal připravovat návrh zřízení městské památkové zóny, které by mohlo pomoci problém řešit. Toho se však vedení města leklo, a tak Kancelář architekta města přišla s alternativním (a značně „vykostěným“) protinávrhem. Vývoji celé kauzy i vysvětlování toho, proč podporujeme návrh NPÚ, se snažíme podrobně věnovat na FB stránce Zelené Brno. Těm, kdo politiku vnímají jako bitevní pole, vzkazujeme, že tohle je pro nás nyní jedno z hlavních „bojišť“. Zasazujeme se za zachování historie našeho města především proti těm, kdo se řídí heslem „Staré zbourat, nové postavit co nejlevněji a co nejdráž prodat“.

Koho zajímá dění na Brně-střed, nechť si ve středu 14.dubna na svém přijímači naladí online přenos z jednání zastupitelstva zde: https://www.brno-stred.cz/radnice/zastupitelstvo/vystupy-ze-zastupitelstva/primy-prenos. Začínáme v 16.00. Oceníme i vaši osobní účast. Ale zohledněte současnou epidemiologickou situaci a fakt, že zastupitelé SPD často nosí respirátory pod nosem.