18. 12. 2009

Hlasy ODS a části zastupitelů ČSSD byl ve středu 16.12.2009 v zastupitelstvu MČ Brno střed prohlasován návrh na odpuštění poplatků za restaurační zahrádky v centru Brna v celkové výši 1,3 mil korun.

Přitom jen o chvilku dříve v jednom z předcházejících
bodů neprošel zastupitelstvem návrh na odpuštění poplatků za dvě
vyhrazená parkovací místa pro sanitky Nemocnice milosrdných bratří ve
výši 64 tisíc korun nebo naopak schválena byla žádost o dotaci 5
miliónů na město Brno na rekonstrukci kluziště u ZŠ na Úvoze.

Zatímco
městská  nemocnice tak zaplatí na poplatcích 64 tisíc korun, někteří z
podnikatelů za poplatky ušetří více než 100 tisíc korun. Nejvyšší
částku Brno střed odpustilo firmě ROVINJ, spol. s.r.o., celkem 176
tisíc korun. Přitom celková schválená a odpuštěná částka 1,3 mil
zastupitelstvem není celou odpuštěnou částkou, protože již 2.12.2009
odhlasovala Rada Brna střed odpuštění i dalších poplatků za restaurační
zahrádky (do výše 20 tisíc korun stačí schválení v Radě MČ) ve výši 234
tisíc korun. Celková odpuštěná částka za provozování restauračních
zahrádek v centru města tak činí více než 1,5 mil. korun.

Přitom všechny tyto žádosti o
prominutí poplatků projednal finanční výbor zastupitelstva,  který
jednohlasně jejich odpuštění nedoporučil!!! Při napjatém městském
rozpočtu městská část na jedné straně velkoryse odpouští peníze
podnikatelům a na straně druhé natahuje ruku k městu Brnu, aby jí
přispělo na opravu hokejové haly.

Údajným důvodem
odpuštění poplatků jsou žádosti podnikatelů, kteří tvrdí, že v době
krize se jim snížily příjmy za provoz zahrádek a jejich provozování se
jim nevyplatí. Přitom na jejich žádost byla již dne 25.7.2009 na návrh
starosty Šťástky schválena novela vyhlášky o místních poplatcích, která
vedla k tomu, že poplatky na MČ Brno střed – v nejlukrativnější části
Brna jsou v tuto chvíli (od 25.7.2009) jedny z nejnižších v celém Brně.

Těžko říci, co vedlo
naši koalici v čele se starostou k tak bezprecedentnímu kroku. Se
snížením příjmů můžou v této době argumentovat všichni podnikatelé,
kteří platí poplatky za zahrádky, reklamní plochy, parkování nebo za
pronájem nebytových prostor k podnikání. Jak vysvětlíte lidem, kteří
mají problém se splácením nájemného, kvůli ztrátě práce, nemoci, nebo
jiným objektivním důvodům, že oni jsou povinni všechny své dluhy
vyrovnat a jiní ne? Jak zdůvodní koalice příliv dalších žádostí a jak
se k nim postaví? 

Důvodová zpráva
k tomuto bodu byla nevypovídající a nebyl v ní uveden žádný oficiální
důvod. Podkladový materiál s celkovou odpouštěnou částkou dostali
zastupitelé tzv. „na stůl“. A navíc, pokud byla koalice domluvená, že
poplatky za restaurační zahrádky odpustí, je asociální, že stejným
metrem neměřila městské nemocnici.

Mgr. Jasna Flamiková,

členka Zastupitelstva MČ Brno-střed a města Brna (Strana zelených)