22. 3. 2010

Základní organizace Strany zelených na Brně-střed včera zvolila do čela kandidátky do podzimních komunálních voleb největší brněnské městské části ředitelku Nadace Veronica a zastupitelku města Brna Jasnu Flamikovou.


Jasna Flamiková je známá především  svým nekompromisním postojem vůči hazardu. Podílela se na zpracování návrhu nového zákona o loteriích, který by měl obcím přiznat kompetence k rozhodování o hazardu na jejich územích, omezit přístup k hazardu lidem pobírajícím sociální dávky a vést k účinné kontrole peněz odváděných z hazardu na veřejně prospěšné účely. „Další omezování hazardu patří k našim prioritám do následujícího volebního období,“ říká Jasna Flamiková ke svému zvolení do čela kandidátky. „Nehledě na zvýšenou kriminalitu v okolí heren, výlohy polepené reklamou na rychlé zbohatnutí působí odpudivě a znehodnocují vzhled centra města. V jeho polidšťování a zpříjemňování vidíme stále velký prostor. Chceme, aby se v něm lidé cítili příjemně.“

Jako předsedkyni klubu zastupitelů za SZ v zastupitelstvu MČ Brno-střed se jí a jejím kolegům v tomto volebním období podařilo několikrát upozornit závažná pochybení radnice MČ. Největším z nich byla bezpochyby kauza Lerchova, neoprávněné uzavření smlouvy s Wilson properity na pronájem lukrativních pozemků bývalého vojenského areálu v Masarykově čtvrti. Kauza vyústila v trestní stíhání bývalé starostky Dagmar Hrubé a k pokutě 10 mil. Kč, udělené Ministerstvem obrany za porušení podmínky nekomerčního využití převedených pozemků. Aktivní vystupování zastupitelského klubu SZ bylo také jedním z důvodů odchodu problematického tajemníka MČ Radovana Novotného.

Dvojka na zelené kandidátce je psycholog PhDr. Jan Pazdírek, který doplňuje: „Budeme se nadále zasazovat o zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a chceme také řešit dluhy na nájemném, které vedení radnice nechalo narůst do astronomické výše 170 mil. Kč. Zavedeme průběžnou evidenci placení nájemného, která umožní včasné řešení problému v době, kdy dluh ještě reálně splatitelný, například tzv. institutem zvláštního příjemce dávek.“

Kontakt:

Mgr. Jasna Flamiková, předsedkyně ZO SZ Brno-střed, 775 120 616

PhDr. Jan Pazdírek, člen Rady ZO SZ Brno-střed, 777 232 844

Celou kandidátku najdete pod tímto odkazem.