1. 2. 2007

Brno-střed, 1. února 2007 – Nově zvolená Rada městské části Brno-střed za prvního čtvrt roku své vlády odsouhlasila celkem šest stavebních zakázek na opravy bytových domů v celkové výši 5,325 milionů korun. Ze zápisů z Rady vyplývá, že ve všech šesti případech se radní rozhodovali pouze na základě jediné předložené cenové nabídky. Zastupitelé za Stranu zelených (SZ) tvrdí, že se jedná o důkaz korupčního prostředí na radnici Brno-střed.


Například metodika Magistrátu města Brna ukládá, aby u každé stavební zakázky do 6 mil. korun byl proveden průzkum trhu. Provádí se oslovením nejméně tří firem. „Kdyby radnice Brno-střed takto postupovala, bylo by vysoce nepravděpodobné, aby nabídku odevzdala v šesti po sobě jdoucích případech vždy jen jedna ze tří z oslovených firem,“ říká k tomu jeden ze zastupitelů Svatopluk Bartík.

Předsedkyně klubu zastupitelů SZ Jasna Flamiková poukazuje také na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky : „I kdyby náhodou nebyl u přidělení těchto zakázek korupční záměr, je naprosto nesprávné přidělovat zakázky za miliony pouze na základě jediné cenové nabídky. Každý správný hospodář přece hledí na to, aby pořídil co nejvíce, za co nejméně peněz.“

Zastupitelé za Stranu zelených v současné době nemají žádnou možnost zjistit, zda a jak radnice MČ Brno-střed dodržuje zákon o veřejných zakázkách, případně vlastní metodiku. Tajemník radnice Radovan Novotný totiž odmítl poskytnout pravidla, podle kterých se zadávání veřejných zakázek na radnici MČ Brno-střed řídi. Proti tomu podal zastupitel Svatopluk Bartík odvolání k Magistrátu města Brna. Také  tajemníka Novotného požádal o bližší informace ke všem šesti zakázkám, ale doposud je neobdržel.

Přestože nově zvolený starosta Michal Bortel z ČSSD při nástupu do funkce sliboval „transparentní politiku“, svými činy dokazuje opak. Podle zápisů z Rady její členové pro přidělení zakázek vždy hlasovali jednomyslně, tedy i s podporou starosty Bortela. Bez zajímavosti také není, že Rada ani po čtvrt roce personálně neobsadila již zřízenou protikorupční komise. Právě protikorupční komise a protikorpční linka je jeden z hlavních bodů volebního programu ČSSD.

Předběžně, jako jedno z pravidel snižujících úroveň korupčního prostředí, zastupitelé za SZ navrhují, aby veškeré poptávky na dodávky služeb a zboží na 100 000 korun radnice zveřejňovala na svých webových stránkách. „Pak totiž mohou do soutěže o radniční zakázky vstoupit i další konkurenti, kteří nejsou zatíženi korupčními praktikami a mohou nabídnout i nižší ceny,“ dodává Svatopluk Bartík.